4749 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 18-01-2019 (vlak 1)vorige toets 18 JAN volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 1 het die toets van 18-01-2019 só ingevul:Die woord "party" in die volgende sinne is ’n ........ .
Die lid van die Opposisie het na ’n ander party oorgestap.
Party mense weet darem regtig nie hoe om aan te trek nie.


11 % (afgerond)antoniem
61 % (afgerond)homoniem 
21 % (afgerond)homofoon
6 % (afgerond)sinoniem

ʼn Homoniem is twee woorde wat dieselfde klink en dieselfde gespel word, maar heeltemal ʼn ander betekenis en oorsprong het, byvoorbeeld "party" (‘groep’) en "party" (‘sommige’).
Sien ook die bladsy Homonieme.
Die regering probeer om die lewens van mense in ........ te verbeter.


78 % (afgerond)agterbuurte 
15 % (afgerond)agterbuurtens
6 % (afgerond)agterbuurts

Naamwoorde wat op “b”, “d”, “f”, “g”, “k”, “p”, “s” en “t” eindig, kry ʼn “-e” in die meervoudsvorm (AWS 14.1).
Sien ook die bladsy Meervoudsvorme.
Ek gaan beslis nie saam met Ellen vakansie hou nie; sy wil heeltyd almal ........ en gebied.


41 % (afgerond)hied
49 % (afgerond)hiet 
4 % (afgerond)huud
6 % (afgerond)huut

Kollokasies is woordkombinasies wat dikwels saam gebruik word, maar nie vaste uitdrukkings is nie omdat die woorde se afsonderlike betekenis nie verander nie. Voorbeelde van kollokasies is: "hiet en gebied", "met hart en siel"; "teen wil en dank" en "met raad en daad".
Sien ook die bladsy Kollokasies.
Jeanine plak prente in haar plakboek.
Wat is die woordsoort van die woord "plak" in bostaande sin?


89 % (afgerond)werkwoord 
4 % (afgerond)selfstandige naamwoord
4 % (afgerond)voegwoord
3 % (afgerond)bywoord

'n Werkwoord benoem die aksie of proses in 'n sin. Een manier om vas te stel of 'n woord 'n werkwoord is, is om te kyk of daar 'n verledetydsvorm van die woord bestaan, wat gewoonlik met "ge-" aangedui word, byvoorbeeld "plak - geplak".
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
TOTAALRESULTAAT:
69% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties