3838 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 13-09-2019 (vlak 3)vorige toets 13 SEP volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 13-09-2019 só ingevul:Die ........ komponis, Richard Wagner, is veral bekend vir sy operas.


7 % (afgerond)negentiendeëeuse
5 % (afgerond)negentiende eeu se
65 % (afgerond)negentiende-eeuse 
23 % (afgerond)negentiende eeuse

Samestellende afleidings bestaan uit 'n agtervoegsel ("-se") wat 'n woordgroep ("negentiende eeus") saambind tot 'n woord wat vas geskryf word.
Sien ook die bladsy Samestellende afleidings.
Die regter het die moordenaar se vonnis voltrek en haar tronk toe gestuur.
Wat is die woordsoort van "voltrek"?


74 % (afgerond)oorganklike hoofwerkwoord 
15 % (afgerond)onoorganklike hoofwerkwoord
4 % (afgerond)statiese hoofwerkwoord
7 % (afgerond)onafhanklike hoofwerkwoord

In 'n sin met 'n voorwerp is die werkwoord oorganklik, byvoorbeeld: Die regter voltrek die vonnis. 'n Mens kan dit vasstel as daar 'n antwoord op die vraag "Wat?" na die werkwoord is. Indien die sin nie 'n voorwerp het nie, is die werkwoord onoorganklik.
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
Die polisie het op die rowers geskiet en een is noodlottig ........ .


1 % (afgerond)bewond
geverwond
vergewond
99 % (afgerond)gewond 

Kollokasies is woordkombinasies wat dikwels saam gebruik word, maar nie vaste uitdrukkings is nie omdat die woorde se afsonderlike betekenis nie verander nie. Voorbeelde van kollokasies is: “noodlottig verwond”; “met hart en siel”; “teen wil en dank” en “met raad en daad”.
Sien ook die bladsy Kollokasies.
Wat is die naam van die openbare vakansiedag wat jaarliks op 16 Desember gevier word?Versoening-dag
Versoening Dag
3 % (afgerond)Versoeningdag
96 % (afgerond)Versoeningsdag 

Die name van openbare vakansiedae word met hoofletters geskryf.
Sien ook die bladsy Feesdae.
TOTAALRESULTAAT:
84% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties