4208 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 17-12-2018 (vlak 2)Geen vorige toets beskikbaar nie 17 DES volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 17-12-2018 só ingevul:Oupa se motor is wel 'n ou krok, maar hy kan darem nog daarmee ry.
Wat is die woordsoort van "krok" in bostaande sin?


3 % (afgerond)bywoord
32 % (afgerond)byvoeglike naamwoord
1 % (afgerond)werkwoord
64 % (afgerond)selfstandige naamwoord 

'n Selfstandige naamwoord verwys na 'n persoon, plek, saak, eienskap of gebeurtenis. 'n Mens kan dit uitken deurdat 'n mens 'n lidwoord ('n of die) voor die woord kan sit en dat dit 'n meervoudsvorm het, byvoorbeeld "krok - 'n krok - krokke".
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
Die ANC het die ........ gewen.


2 % (afgerond)verkiesings-konferensie
2 % (afgerond)verkiesings konferensie
95 % (afgerond)verkiesingskonferensie  

ʼn Samestelling (“verkiesingskonferensie”) is ʼn woord wat uit twee of meer woorddele (“verkiesing” en “konferensie”) bestaan. Die "s" is 'n verbindingsklank. Samestellings moet vas geskryf word.
Sien ook die bladsy Samestellings.
Die polisie se ........ optrede het gemaak dat die misdadiger vasgetrek is.


72 % (afgerond)flinke
25 % (afgerond)flink 
2 % (afgerond)vlinke
1 % (afgerond)vlink

Sommige byvoeglike naamwoorde wat net uit een lettergreep bestaan, kry nie ʼn “-e” (attributiewe “-e”) agteraan nie.
Sien ook die bladsy Attributiewe -e.
Ek wil nie betrokke raak ........ julle rusies nie.


1 % (afgerond)aan
6 % (afgerond)in
vir
93 % (afgerond)by 

Kollokasies is woordkombinasies wat dikwels saam gebruik word, maar nie vaste uitdrukkings is nie, omdat die woorde se afsonderlike betekenis nie verander nie.
'n Mens raak betrokke "by" 'n saak maar raak betrokke "in" 'n ongeluk.
Sien ook die bladsy Kollokasies.
TOTAALRESULTAAT:
70% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  

© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties