4208 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 20-12-2018 (vlak 3)vorige toets 20 DES volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 20-12-2018 só ingevul:Kort ná die inbraak het twee inspekteurs, by name ........ Aalbrecht en Theron, by my woonstel 'n draai kom maak.


50 % (afgerond)inspe. of insps.
4 % (afgerond)slegs insp.'e
29 % (afgerond)inspp. of insps. 
16 % (afgerond)slegs insp.'s

Wanneer 'n afkorting van 'n meervoudsvorm gemaak word, verdubbel die eindkonsonant van die enkelvoud se afkorting ("inspp."), of word die normale uitgang van die woord aan die afkorting toegevoeg ("insps.") (AWS 3.16 en 3.17).
Sien ook die bladsy Meervoudsvorme.
Groen druiwe het 'n ........ smaak.


vranck
73 % (afgerond)vrank 
1 % (afgerond)franck
26 % (afgerond)frank

"Vrank" beteken suur en onaangenaam, terwyl "frank" onder andere 'n ou munteenheid in Frankryk was.
Sien ook die bladsy Homofone.
Die ........ was grootliks suksesvol.


29 % (afgerond)ter tafellegging
58 % (afgerond)tertafellegging 
2 % (afgerond)tertafel legging
11 % (afgerond)ter tafel legging

Samestellende afleidings bestaan uit 'n agtervoegsel ("-ing") wat 'n woordgroep ("ter tafel lê") saambind tot 'n woord wat vas geskryf word.
Sien ook die bladsy Samestellende afleidings.
Klerikale werk word meestal uitgevoer deur ........ .


4 % (afgerond)'n bode
45 % (afgerond)iemand verbonde aan 'n kerk 
49 % (afgerond)'n klerk
1 % (afgerond)'n kantoorhoof

'n Sinoniem vir "klerikaal" is "kerklik"; klerikale werk word dus deur 'n geestelike of iemand wat verbonde is aan 'n kerk uitgevoer.
Werk wat deur 'n klerk uitgevoer word, kan beskryf word as "klerklike werk".
Sien ook die bladsy Twyfelwoorde (mits vs tensy).
TOTAALRESULTAAT:
51% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  

© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties