4208 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 25-12-2018 (vlak 3)vorige toets 25 DES volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 25-12-2018 só ingevul:Watter woord bevat 'n diftong?


11 % (afgerond)beur
4 % (afgerond)loer
7 % (afgerond)muur
79 % (afgerond)leeu 

Diftonge, oftewel tweeklanke, is 'n opeenvolging van vokaalklanke wat sonder onderbreking uitgespreek word.
Sien ook die bladsy Diftonge.
Die raad wil nie sê hoe die stelsel ........ gaan word nie.


80 % (afgerond)geïmplementeer 
11 % (afgerond)geimplimenteer
6 % (afgerond)implementeer
2 % (afgerond)ge-implementeer

By woorde wat uit meer as twee lettergrepe bestaan en op “-eer” eindig, is die “ge-“ in die verledetydsvorm verpligtend (AWS 19.4).
Sien ook die bladsy Verlede tyd.
Was dit die dogter wat die moord gepleeg het? ........ tog dalk die seun?


92 % (afgerond)Of 
8 % (afgerond)of

Die eerste woord van 'n sin (ook van 'n sin sonder 'n werkwoord) begin met 'n hoofletter (AWS 9.1).
Sien ook die bladsy Slegs hoofletter.
Die sagte naat tussen die skedelbene van babas word 'n ........ genoem.


4 % (afgerond)skedelnaat
8 % (afgerond)frontanel
88 % (afgerond)fontanel 

Vreemde woorde wat verafrikaans word, word volgens die gewone Afrikaanse taalreëls gespel. Die woord "fontanel" kom van die Franse woord "fonanelle" wat 'fonteintjie' beteken. (Bron: HAT)
Sien ook die bladsy Verafrikaanste woorde.
TOTAALRESULTAAT:
85% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  

© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties