4208 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 27-12-2018 (vlak 2)vorige toets 27 DES volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 27-12-2018 só ingevul:Die ........ uitsaaier het die uitslag van die verkiesing bekend gemaak.


4 % (afgerond)publieke
40 % (afgerond)openbare
publiek
55 % (afgerond)openbare of publieke  

Die woorde "publieke" en "openbare" word albei deur die AWS erken, hoewel die konvensie is om eerder "openbare" te gebruik. http://viva-afrikaans.org/
Sien ook die bladsy Twyfelwoorde (mits vs tensy).
Ek kon nie aan 'n ........ boodskap dink om in die kaartjie te skryf nie.


6 % (afgerond)gapaster
1 % (afgerond)meer gepas
93 % (afgerond)meer gepaste 
meer gepast

Die meeste woorde in Afrikaans vorm trappe van vergelyking met "-er" in die vergrotende trap en "-ste" in die oortreffende trap. Vir die woord "gepas" word trappe van vergelyking egter met "meer" in die vergrotende trap en "mees" in die oortreffende trap gevorm.
Sien ook die bladsy Trappe van vergelyking.
Annelene se ouers raak baie kwaad as daar goedsmoeds na ........ rituele in die media verwys word.


2 % (afgerond)slegs Satanisties
2 % (afgerond)Satanisties of satanisties
36 % (afgerond)Satanistiese of satanistiese 
61 % (afgerond)slegs satanistiese

Afleidings op "-isties(e)" wat uit eiename gevorm is, kan met 'n hoofletter of kleinletter geskryf word.
Sien ook die bladsy Hoof- of kleinletter.
Weens die droogte is die watertoevoer na die dorp afgesny en het die inwoners dors ........ .


92 % (afgerond)gely 
6 % (afgerond)gelei
2 % (afgerond)gegaan

'n Mens "ly dors"; die uitdrukking "dors gaan" is 'n anglisisme van die Engels "go thirsty".
Sien ook die bladsy Anglisismes.
TOTAALRESULTAAT:
69% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  

© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties