4189 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 22-07-2019 (vlak 3)vorige toets 22 JUL Geen volgende toets beskikbaar nie
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 22-07-2019 só ingevul:Pieter wil graag leer skerm.
Die blinding voor die venster skerm die son.
Die woord "skerm" in bostaande sinne is 'n voorbeeld van 'n ........ .


3 % (afgerond)akroniem
25 % (afgerond)poliseem
3 % (afgerond)antoniem
70 % (afgerond)homoniem 

ʼn Homoniem is twee woorde wat dieselfde klink en dieselfde gespel word, maar heeltemal ʼn ander betekenis en oorsprong het, byvoorbeeld "skerm" (‘'n soort sport’) en "skerm" (‘wering teen die son’).
Sien ook die bladsy Homonieme.
Die idioom, "die ........ op die som," beteken 'dit is die bewys'.


66 % (afgerond)antwoord
3 % (afgerond)teken
28 % (afgerond)proef 
3 % (afgerond)vraag

Die idioom "die proef op die som" beteken 'dit is die bewys van iets'. (Engels: 'That settles the matter')
(Bron: Spreekwoorde - Anton Prinsloo)
Sien ook die bladsy Idiome, spreuke en spreekwoorde.
Die nuwe webtuiste is baie ........ .


1 % (afgerond)gebruiker vriendelik
96 % (afgerond)gebruikersvriendelik 
1 % (afgerond)gebruiker-vriendelik
1 % (afgerond)gebruikers vriendelik

Samestellings is woorde wat uit twee of meer woorddele ("gebruiker" + "vriendelik") bestaan. Daar kan ook dikwels 'n verbindingsklank ("-s-") tussen die dele voorkom. Samestellings moet vas geskryf word.
Sien ook die bladsy Samestellings.
Die boereorkes het ʼn vinnige vastrap gespeel.
Onder watter subkategorie van die betrokke woordsoort val "vastrap" in bostaande sin?


33 % (afgerond)abstrakte naamwoorde
54 % (afgerond)soortname 
4 % (afgerond)eiename
10 % (afgerond)dansname

Soortname is selfstandige naamwoorde wat konkrete dinge benoem en getel kan word, byvoorbeeld "vastrap", "tafel", "motor" en "telefoon". Soortname begin gewoonlik met 'n kleinletter, teenoor eiename wat met 'n hoofletter begin.
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
TOTAALRESULTAAT:
62% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties