4208 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 03-01-2019 (vlak 3)vorige toets 03 JAN volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 03-01-2019 só ingevul:My familie gaan eet gewoonlik by die ........ op Kersdag.


2 % (afgerond)Koekemoer'e
7 % (afgerond)Koekemoere
6 % (afgerond)Koekemoer's
85 % (afgerond)Koekemoers 

Eiename wat op "-r" eindig, kry 'n meervoudsvorm met "-s".
Sien ook die bladsy Meervoudsvorme.
Jason het 'n eier in die veld opgetel; dit lyk soos 'n ........ .


77 % (afgerond)tinktinkie-eiertjie 
9 % (afgerond)tinktinkieëiertjie
15 % (afgerond)tinktinkie eiertjie

As ʼn opeenhoping van dieselfde of verskillende vokaalletters tussen dele van samestellings meebring dat die woord verkeerd gelees kan word, word ʼn koppelteken tussen die dele geplaas (AWS 12.1).
Sien ook die bladsy Vokaalopeenhoping.
Ons het altyd 'n ........ vol petrol in die kar vir noodgevalle.


9 % (afgerond)twintigliter houer
84 % (afgerond)twintigliterhouer 
3 % (afgerond)twintig literhouer
4 % (afgerond)twintig liter houer

Samestellende samestellings word vas geskryf en bestaan tipies uit 'n woordgroep (telwoord + selfstandige naamwoord) en 'n selfstandige naamwoord.
Sien ook die bladsy Samestellende samestellings.
Die dominee het Sondag vir ons die Dekaloog voorgelees.
'n Sinoniem vir "Dekaloog" is ........ .


3 % (afgerond)pentateug
4 % (afgerond)Evangelie
92 % (afgerond)Tien Gebooie 
1 % (afgerond)Tora

Sinonieme is woorde met min of meer dieselfde betekenis. 'n Sinoniem vir "Dekaloog" is die "Tien Gebooie.
Sien ook die bladsy Sinonieme.
TOTAALRESULTAAT:
84% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  

© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties