4954 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 25-03-2019 (vlak 3)vorige toets 25 MRT Geen volgende toets beskikbaar nie
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 25-03-2019 só ingevul:Die verskil is so onbeduidend dat ’n mens dit nie eens opmerk nie.
'n Sinoniem vir die woord "onbeduidend" in bogenoemde sin is ........ .


2 % (afgerond)bomatig
8 % (afgerond)futiel
9 % (afgerond)funes
81 % (afgerond)miniem 

Sinonieme is woorde met min of meer dieselfde betekenis. "Miniem" is 'buitengewoon klein, onbeduidend, gering';"funes" is 'verderflik, noodlottig, rampsalig, droewig, treurig'; "futiel" is 'nutteloos, vrugteloos, vergeefs'; "bomatig" is 'buitengewoon'.
Sien ook die bladsy Sinonieme.
Soos henne kekkel, so ........ kalkoene.


4 % (afgerond)blaas
9 % (afgerond)kloek
84 % (afgerond)koel-koel 
3 % (afgerond)gaggel

Kalkoene koel-koel, hoenders kloek en ganse blaas, snater of gaggel.
Sien ook die bladsy Dieregeluide.
Die twee skole se ........ kom vanmiddag teen mekaar te staan in wat beloof om 'n titaniese stryd om die provinsiale beker te wees.


30 % (afgerond)onder-13-rugbyspanne
5 % (afgerond)onder 13 rugbyspanne
65 % (afgerond)onder 13-rugbyspanne  

Wanneer die bepaler van 'n samestelling bestaan uit 'n woord of afkorting gevolg deur 'n syfer of simbool, word die woord of afkorting in die bepaler los van die syfer of simbool geskryf. Ander voorbeelde: "art. 21-maatskappy", "tipe A-persoonlikheid" en "vitamien E-tekort".
(Bron: AWS 7.2)
Sien ook die bladsy Samestellings.
Hoeveel vrugte is daar in die mandjie op die tafel?
Onder watter subkategorie van die betrokke woordsoort val "vrugte" in bostaande sin?


1 % (afgerond)abstrakte naamwoord
46 % (afgerond)versamelnaam
51 % (afgerond)soortnaam 
2 % (afgerond)eienaam

Soortname is selfstandige naamwoorde wat konkrete dinge benoem en getel kan word, byvoorbeeld "vrugte", "tafel", "motors" en "telefoon". Soortname begin gewoonlik met 'n kleinletter, teenoor eiename wat met 'n hoofletter begin.
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
TOTAALRESULTAAT:
70% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties