4208 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 08-01-2019 (vlak 3)vorige toets 08 JAN volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 08-01-2019 só ingevul:Ek is baie opgewonde! Pappa gaan vir my 'n splinternuwe ........ koop!


96 % (afgerond)windbuks 
4 % (afgerond)winbuks
wimbuks

Assimilasie vind plaas wanneer twee verskillende klanke eenders gemaak word. Die een klank word as 't ware deur 'n ander klank opgeneem.
Sien ook die bladsy Assimilasie.
Gaan roep asseblief vir my die diensmaagd en die ........ ; daar is iets wat ek wil hê hulle vir my moet doen.


werker
98 % (afgerond)dienskneg 
1 % (afgerond)diensman
1 % (afgerond)diensmeester

Afrikaans kan tussen twee geslagte onderskei. Sommige is maklik om af te lei deur byvoorbeeld 'n "-e" of "-in" agter die manlike vorm te sit. Ander moet egter geleer word, byvoorbeeld "diensmaagd - dienskneg".
Sien ook die bladsy Manlik/vroulik.
Die dominee van die ........ is baie gewild onder die ouer mense.


2 % (afgerond)hervormde kerk
3 % (afgerond)Hervormde-kerk
72 % (afgerond)Hervormde Kerk 
24 % (afgerond)Hervormde Kerk of Hervormde-kerk

Ingevolge reël 9.9 in die AWS word soortname wat as eiename optree met aanvangshoofletters (behalwe lidwoorde en voorsetsels) geskryf. Sommige koerante verkies egter om dit met kleinletters te skryf ten einde leesbaarheid te verhoog.
Sien ook die bladsy Soortname as eiename.
Die gebruik van ’n woord wat in stryd met sy betekenis is, byvoorbeeld in gedwonge of verwarde beeldspraak of omdat die gebruik ’n soort teëspraak bevat, noem ons 'n ........ .


45 % (afgerond)kategrese
27 % (afgerond)katachrese 
15 % (afgerond)katechrese
13 % (afgerond)kategese

Woorde van Griekse herkoms met ’n [x]-klank, word tradisioneel met "ch" gespel. Sommige woorde is egter wisselvorme en kan ook met ’n "k" gespel word, byvoorbeeld "chronies - kronies" (AWS 18.6). In “handig met die voete” en “plastiese glas” het ons voorbeelde van katachrese.
[Grieks catachresis; kata teen + khraomai gebruik]
Sien ook die bladsy Vreemde woorde.
TOTAALRESULTAAT:
73% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  

© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties