4208 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 10-01-2019 (vlak 2)vorige toets 10 JAN volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 10-01-2019 só ingevul:Die woord "gelaat" in die volgende sinne is 'n ........ .
Opeens sien ek sy onmiskenbare gelaat en my knieë begin bewe.
Ek het die saak daar gelaat.


28 % (afgerond)homofoon
2 % (afgerond)antoniem
2 % (afgerond)antifoon
68 % (afgerond)homoniem 

ʼn Homoniem is twee woorde wat dieselfde klink en dieselfde gespel word, maar heeltemal ʼn ander betekenis en oorsprong het, byvoorbeeld “gelaat” (‘gesig’) en “gelaat” (‘verlede tyd van laat’).
Sien ook die bladsy Homonieme.
Daar was ʼn ........ geval van masels in die skool.


90 % (afgerond)enkele 
enkels
9 % (afgerond)enkel
enkile

Sommige byvoeglike naamwoorde wat voor ʼn selfstandige naamwoord staan ("enkel"), kry ʼn "-e" (attributiewe "-e") agteraan.
Sien ook die bladsy Attributiewe -e.
Dit is 'n ........ se plig om misdaad te bekamp.


58 % (afgerond)slegs regering 
39 % (afgerond)regering of Regering
3 % (afgerond)slegs Regering

Wanneer 'n ampsbenaming, of die naam van 'n instelling ("regering"), 'n algemene verwysing is, word dit met 'n kleinletter geskryf.
Sien ook die bladsy Slegs kleinletter.
Cora Marie was bekend vir haar country-baadjies met fraiings.
Wat is die woordsoort van die woord "fraiings" in bostaande sin?


2 % (afgerond)maatnaam
76 % (afgerond)soortnaam 
14 % (afgerond)versamelnaam
7 % (afgerond)eienaam

Soortname is selfstandige naamwoorde wat konkrete dinge benoem en getel kan word, byvoorbeeld "fraiing", "tafel", "motor" en "telefoon". Soortname begin gewoonlik met 'n kleinletter, teenoor eiename wat met 'n hoofletter begin.
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
TOTAALRESULTAAT:
73% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  

© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties