4720 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 17-01-2019 (vlak 2)vorige toets 17 JAN volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 17-01-2019 só ingevul:Ons het 'n warm ontvangs by die konferensie gekry.
Watter betekenis van "warm" word in die konteks van hierdie sin bedoel?


3 % (afgerond)onplesierige
1 % (afgerond)hittige
95 % (afgerond)hartlike 

Poliseme is woorde met meer as een verbandhoudende betekenis. Die konteks van 'n woord is die belangrikste faktor by hierdie verskynsel.
Sien ook die bladsy Poliseme.
Die operasiklus, "Der Ring des Nibelungen" is ’n ........ werk.


13 % (afgerond)grote
4 % (afgerond)grootste
79 % (afgerond)grootse 
4 % (afgerond)groots

Sommige byvoeglike naamwoorde wat voor ʼn selfstandige naamwoord staan ("groots"), kry ʼn "-e" (attributiewe "-e") agteraan.
Sien ook die bladsy Attributiewe -e.
Ons sal vir ........ kon vra om waar te neem as voorsitter.


23 % (afgerond)van der Merwe
72 % (afgerond)Van der Merwe 
4 % (afgerond)Van Der Merwe
van der merwe

Indien vanne uit drie los geskrewe dele bestaan, begin die eerste en laaste deel met 'n hoofletter en die middelste deel met 'n kleinletter (byvoorbeeld "Van der Walt"). As 'n voorletter of voornaam dit voorafgaan, begin slegs die laaste deel van die van met 'n hoofletter (byvoorbeeld "Pieter van der Walt").
Sien ook die bladsy Slegs hoofletter.
Die optog het in ʼn spektakel ontaard, omdat dit so ongeorganiseerd was.
Wat is die woordsoort van "spektakel" in bostaande sin?


2 % (afgerond)massanaam
4 % (afgerond)versamelnaam
49 % (afgerond)abstrakte naamwoord
44 % (afgerond)soortnaam 

Soortname is selfstandige naamwoorde wat konkrete dinge benoem en getel kan word, byvoorbeeld "spektakel", "tafel", "motor" en "telefoon". Soortname begin gewoonlik met 'n kleinletter, teenoor eiename wat met 'n hoofletter begin.
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
TOTAALRESULTAAT:
73% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties