4720 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 21-01-2019 (vlak 2)vorige toets 21 JAN volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 21-01-2019 só ingevul:Hy het deur sy vinnige reaksie ʼn ongeluk voorkom.
Wat is die woordsoort van "voorkom" in bostaande sin?


11 % (afgerond)byvoeglike naamwoord
73 % (afgerond)werkwoord 
10 % (afgerond)bywoord
6 % (afgerond)selfstandige naamwoord

'n Werkwoord benoem die aksie of proses in 'n sin. Een manier om vas te stel of 'n woord 'n werkwoord is, is om te kyk of daar 'n verledetydsvorm van die woord bestaan, wat gewoonlik met "ge-" aangedui word.
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
Die ........ is bekend vir olywe, goeie wyn en 'n luilekker leefstyl.


10 % (afgerond)Middellandse-See-Gebied
5 % (afgerond)Middellandse See Gebied
47 % (afgerond)Middellandse Seegebied 
39 % (afgerond)Middellandse-Seegebied

In samestellings met multiwoordeiename word die skryfwyse van die oorspronklike eienaam ("Middellandse See") behou, terwyl die deel waarmee dit verbind ("gebied") vas of met 'n koppelteken vas daaraan geskryf word. Naas "Middellandse Seegebied" is "Middellandse See-gebied" dus ook korrek.
Sien ook die bladsy Eienaamsamestellings.
Op 93 is Katrien steeds 'n ........ lid van die kerk.


96 % (afgerond)aktiewe 
2 % (afgerond)aktief
1 % (afgerond)actiewe
actief

Sommige byvoeglike naamwoorde wat voor ʼn selfstandige naamwoord staan, kry ʼn “-e” (attributiewe “-e”) agteraan.
Sien ook die bladsy Attributiewe -e.
Idioom: Die ........ in jou eie oog nie opmerk nie.


3 % (afgerond)doring
1 % (afgerond)stof
85 % (afgerond)balk 
11 % (afgerond)splinter

Die idioom "die balk in jou eie oog nie merk" beteken 'om jou eie groot foute nie raak te sien nie'.
In Engels is dit 'not consider the beam in one's own eye'.
(Bron: Spreekwoorde - Anton Prinsloo)
Sien ook die bladsy Idiome, spreuke en spreekwoorde.
TOTAALRESULTAAT:
75% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties