4720 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 24-01-2019 (vlak 2)vorige toets 24 JAN volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 24-01-2019 só ingevul:Aan jou uitspraak raai ek jy kom van Gauteng.
Die regter se uitspraak was duidelik en regverdig.
Die woord "uitspraak" in bostaande sinne is 'n voorbeeld van 'n ........ .

4 % (afgerond)sinoniem
69 % (afgerond)homoniem
9 % (afgerond)poliseem 
19 % (afgerond)homofoon

Poliseme is woorde wat dieselfde klink en gespel word, waarvan die betekenis verskil, maar tog verwant is, byvoorbeeld:
"Aan jou 'uitspraak' raai ek jy kom van Gauteng," en
die regter se 'uitspraak' was duidelik en regverdig."

Sien ook die bladsy Poliseme.
Hy het 'n ........ beskrywing van die huis gegee.


95 % (afgerond)vae 
2 % (afgerond)vage
2 % (afgerond)vaag
vaage

Sommige byvoeglike naamwoorde wat voor ʼn selfstandige naamwoord staan, kry ʼn “-e” (attributiewe “-e”) agteraan.
Sien ook die bladsy Attributiewe -e.
Baie mense betwis die bestaan van die ........ .


14 % (afgerond)slegs anti-Chris
39 % (afgerond)slegs Antichris 
8 % (afgerond)slegs Anti-Chris
38 % (afgerond)slegs antichris

Woorde wat die teendeel van godsdienstige eerbiedsbenamings benoem, word met 'n hoofletter geskryf.
Sien ook die bladsy Hoof- of kleinletter.
Toe die vulkaan uitbars, het die inwoners die dorpie ontruim.
Die woordsoort "ontruim" is 'n ........ .


18 % (afgerond)onoorganklike hoofwerkwoord
58 % (afgerond)oorganklike hoofwerkwoord 
3 % (afgerond)statiese hoofwerkwoord
21 % (afgerond)beskrywende hoofwerkwoord

In 'n sin met 'n voorwerp is die werkwoord oorganklik, byvoorbeeld: Die inwoners het die dorpie ontruim. 'n Mens kan dit vasstel as daar 'n antwoord op die vraag "Wat?" is. Indien die sin nie 'n voorwerp het nie, is die werkwoord onoorganklik.
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
TOTAALRESULTAAT:
50% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties