4720 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 04-02-2019 (vlak 2)vorige toets 04 FEB volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 04-02-2019 só ingevul:Die dosent gee 'n lesing aan die studente.
Wat is subkategorie van die woordsoort van "lesing" in bostaande sin?


63 % (afgerond)soortname 
7 % (afgerond)eiename
3 % (afgerond)leesname
27 % (afgerond)abstrakte naamwoorde

Soortname is selfstandige naamwoorde wat konkrete dinge benoem en getel kan word, byvoorbeeld "lesing", "tafel", "motor" en "telefoon". Soortname begin gewoonlik met 'n kleinletter, teenoor eiename wat met 'n hoofletter begin.
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
My rekenaar het 'n nuwe ........ nodig.


3 % (afgerond)harde skyf
97 % (afgerond)hardeskyf 
hard skyf
harde-skyf

Byvoeglike naamwoorde (soos “hard” of “warm”) word gewoonlik los van selfstandige naamwoorde (soos “skyf” of “bord”) geskryf. Wanneer betekenisverdigting egter plaasgevind het (dit wil sê as die begrip ʼn spesifieke betekenis kry), vorm die twee begrippe ʼn eenheid en word hulle vas geskryf.
Sien ook die bladsy Betekenisverdigting.
Die tweedehandse motor by die ander handelaar is ........ as hierdie een.


2 % (afgerond)meer billiker
18 % (afgerond)meer billik
80 % (afgerond)billiker 
die billiker

Trappe van vergelyking volg gewoonlik ’n gevestigde patroon: Daar is die stellende trap, byvoorbeeld “billik”, die vergrotende trap, byvoorbeeld “billiker” en die oortreffende trap, byvoorbeeld “die billikste”.
Sien ook die bladsy Trappe van vergelyking.
Die ekonomie het vanjaar swak gevaar met ........ tot werkskepping.1 % (afgerond)gelde
2 % (afgerond)verband
1 % (afgerond)terme
97 % (afgerond)betrekking 

Kollokasies is woordkombinasies wat dikwels saam gebruik word, maar nie vaste uitdrukkings is nie, omdat die woorde se afsonderlike betekenis nie verander nie. Voorbeelde van kollokasies is: “met betrekking tot”; “met hart en siel”; “teen wil en dank” en “met raad en daad”.
Sien ook die bladsy Kollokasies.
TOTAALRESULTAAT:
84% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties