4720 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 04-02-2019 (vlak 3)vorige toets 04 FEB volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 04-02-2019 só ingevul:Die woorde "kopie" (wat na 'n 'voordelige aankoop' verwys) en "kopie" (wat 'afskrif' beteken), is ........ van mekaar.


47 % (afgerond)homonieme
18 % (afgerond)homograwe 
25 % (afgerond)homofone
10 % (afgerond)poliseme

Homograwe is woorde met dieselfde spelling, maar met verskillende betekenis en uitspraak. Die uitspraak van "kopie" (meervoud "kopies") en "kopie" (meervoud "kopieë") verskil deurdat die klem in eersgenoemde geval op die eerste lettergreep val en in laasgenoemde geval op die tweede lettergreep.
Sien ook die bladsy Homonieme.
Idioom: Hy staan gou op sy ........ as iemand hom agiteer.


1 % (afgerond)hande
1 % (afgerond)voete
98 % (afgerond)agterpote 
bene

Hierdie idioom beteken 'hy word gou kwaad'.
Sien ook die bladsy Idiome, spreuke en spreekwoorde.
Die ........ het belangrike poste en gewoonlik ook baie geld.15 % (afgerond)hoë lui
85 % (afgerond)hoëlui 
hoolui
hoo lui

Byvoeglike naamwoorde (soos “hoog” of “warm”) word gewoonlik los van selfstandige naamwoorde (soos “lui” of “kos”) geskryf. Wanneer betekenisverdigting egter plaasgevind het (dit wil sê as die begrip ʼn spesifieke betekenis kry), vorm die twee begrippe ʼn eenheid en word hulle vas geskryf.
Sien ook die bladsy Betekenisverdigting.
Die meisie wat die rivier oorgesteek het, is baie ........ .


68 % (afgerond)dapper of braaf 
13 % (afgerond)braaf
20 % (afgerond)dapper

Vir "braaf" erken Skryf Afrikaans: A-Z, VAW en WAT slegs die betekenis van 'deugsaam', terwyl HAT, Groot Tesourus van Afrikaans en Groot Woordeboek "braaf" en "dapper" as sinonieme aandui.
Dit is onnodig puristies om te sê dat "braaf" en "dapper" nie sinonieme is nie, aangesien ons "braaf" en die Engelse "brave" beide uit Frans kom.
Sien ook die bladsy Anglisismes.
TOTAALRESULTAAT:
67% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties