4720 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 05-02-2019 (vlak 1)vorige toets 05 FEB volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 1 het die toets van 05-02-2019 só ingevul:Ons trek nou by hoofstuk sewe in die boek.
Watter woordsoort is die woord "sewe" in die sin?


9 % (afgerond)syferwoord
20 % (afgerond)getalwoord
62 % (afgerond)telwoord 
10 % (afgerond)bywoord

'n Telwoord dui aantal of hoeveelheid aan. Daar is twee kategorieë: hooftelwoorde en rangtelwoorde. Bepaalde hooftelwoorde kan in syfers uitgedruk word, byvoorbeeld "5", "24", "300". Onbepaalde hooftelwoorde kan egter nie in syfers uitgedruk word nie, byvoorbeeld "baie", "heelwat", "min", "weinig".
Bepaalde rangtelwoorde dui op 'n bepaalde orde of plek in 'n reeks, byvoorbeeld "eerste", "derde", "vyftiende". Onbepaalde rangtelwoorde dui op 'n onbepaalde plek in 'n reeks, byvoorbeeld "middelste", "soveelste" en "laaste".
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
George sal die gogga vir Candice van die muur ........ .


73 % (afgerond)afslaan 
2 % (afgerond)af slaat
4 % (afgerond)afslaat
21 % (afgerond)af slaan

ʼn Samestelling ("afslaan") is ʼn woord wat uit twee of meer woorddele ("af" en "slaan") bestaan. Samestellings moet vas geskryf word.
Sien ook die bladsy Samestellings.
Penelope is, volgens die mitologie, getroud met ........ .


83 % (afgerond)Odusseus 
6 % (afgerond)odusseus
11 % (afgerond)odusseus of Odusseus

Die eiename van mitologiese figure begin met 'n hoofletter.
Sien ook die bladsy Slegs hoofletter.
Die medisyne is so bitter soos ........ .


11 % (afgerond)asyn
12 % (afgerond)suurlemoen
5 % (afgerond)aalwyn
73 % (afgerond)gal 

Vergelykings is stylfigure wat gebruik word om dinge met mekaar te vergelyk en kan uitgeken word aan die woord “soos”. Byvoorbeeld, “so bitter soos gal”.
Sien ook die bladsy Vergelykings.
TOTAALRESULTAAT:
73% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties