4720 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 05-02-2019 (vlak 3)vorige toets 05 FEB volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 05-02-2019 só ingevul:Herman se ........ glimlag het stelselmatig vir Sanet begin irriteer, want sy het gevoel dat hy daardeur sy werklike emosies vir haar weggesteek het.


24 % (afgerond)stereotiepe 
stereotipie
76 % (afgerond)stereotipe

Die homofone "stereotiepe" en "stereotipe" word maklik met mekaar verwar of verkeerdelik as wisselvorme van mekaar gebruik, aangesien hulle dieselfde uitgespreek word. Hulle behoort egter tot verskillende woordsoorte. Die woord "stereotiep(e)" (byvoeglike naamwoord) beteken 'onveranderlik' of 'altyd dieselfde'. Daarteenoor beteken "stereotipe" (selfstandige naamwoord) 'n 'oordrewe beeld van 'n groep mense wat nie noodwendig met die werklikheid strook nie'.
Sien ook die bladsy Homofone.
Ek het op Ellisras ........ .


83 % (afgerond)grootgeword 
17 % (afgerond)groot geword
gegrootword

Skeibare werkwoorde wat die hoofklem op die eerste lettergreep dra ("grootword"), vorm die voltooide deelwoord met "-ge-" ("grootgeword")
(AWS 17.2).
Sien ook die bladsy Verlede tyd.
Die ........ loop deur Egipte.


12 % (afgerond)kreefskeerkring
82 % (afgerond)Kreefskeerkring 
5 % (afgerond)Kreefkeerkring
1 % (afgerond)kreefkeerkring

Geografiese benamings begin met 'n hoofletter.
Sien ook die bladsy Plekname.
Die waarde van my belegging het al ........ .


85 % (afgerond)vertrippel of verdriedubbel
14 % (afgerond)verdriedubbel of vertripel 
virtrippel
1 % (afgerond)vertripel

Wanneer iets twee keer in waarde toeneem, sê ons dit het "verdubbel"; wanneer iets drie keer in waarde toeneem, sê ons dit het "verdriedubbel". Die woord "vertripel" (met slegs een "p") is ook moontlik.
Sien ook die bladsy Twyfelwoorde (mits vs tensy).
TOTAALRESULTAAT:
51% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties