4720 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 07-02-2019 (vlak 3)vorige toets 07 FEB volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 07-02-2019 só ingevul:Sarel het hom ........ toe hy hoor die boelie is uitgevang.


ferkneukel
98 % (afgerond)verkneukel 
geferkneukel
1 % (afgerond)geverkneukel

"Verkneukel" beteken om 'stilletjies lekker te kry oor iets'.
Woorde wat met "be-", "ge-", "her-", "er"-, "ont-" en "ver-" begin, kry nie 'n "ge-" in die verlede tyd nie.
Sien ook die bladsy Verlede tyd.
Reeva, sal jy asseblief vir ons ........ reël vir ons sakebesoek?


13 % (afgerond)akkomodasie
8 % (afgerond)akommodasie
2 % (afgerond)akomodasie
78 % (afgerond)akkommodasie 

Soms word woorde van vreemde herkoms net gedeeltelik verafrikaans, byvoorbeeld “akkommodasie”, “hidroulies” en “kwadrupleeg”. Die woord "akkommodasie" kom van die Latyn "commodus", vandaar die spelling.
(Bron: HAT)
Sien ook die bladsy Konsonantverdubbeling.
Mevrou Haase gaan aan die begin van elke week na die ........ , omdat sy geen supermark se produkte vertrou nie.


95 % (afgerond)varsproduktemark 
2 % (afgerond)vars produktemark
3 % (afgerond)varsprodukte mark
vars-produkte-mark

Samestellende samestellings kom voor waar 'n woordgroep ("vars produkte") en 'n ander woord ("mark") verbind. Die woordgroep kan, soos in hierdie geval, bestaan uit 'n adjektief en 'n selfstandige naamwoord. Juis omdat die woordgroep optree as die bepaler in die samestelling, word dit vas aan die kern geskryf.
Sien ook die bladsy Samestellende samestellings.
Die Opposisie het die minister daarvan beskuldig dat hy ........ is teenoor mense van ander partye.


bevooroordelent
2 % (afgerond)bevooroordeelt
93 % (afgerond)bevooroordeeld 
4 % (afgerond)bevooroordelend

'n Mens sê iemand is "bevooroordeeld" en dit beteken ''n vooropgestelde mening oor iets of iemand hê'. Die woord "bevooroordelend" is waarskynlik kontaminasie van die woord "bevooroordeeld" en "veroordelend", byvoorbeeld 'n "veroordelende gesindheid teenoor buite-egtelike moeders hê".
(Bron: HAT)
Sien ook die bladsy Twyfelwoorde (mits vs tensy).
TOTAALRESULTAAT:
91% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties