3607 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 06-12-2019 (vlak 1)vorige toets 06 DES Geen volgende toets beskikbaar nie
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 1 het die toets van 06-12-2019 só ingevul:Die woord "wegtrek" in die volgende twee sinne is ’n ........ .
Sal jy asseblief die gordyne wegtrek?
Wanneer ek wegtrek, sukkel ek bietjie met die koppelaar.


8 % (afgerond)sinoniem
2 % (afgerond)antoniem
15 % (afgerond)homofoon
75 %homoniem 

ʼn Homoniem is twee woorde wat dieselfde klink en dieselfde gespel word, maar heeltemal ʼn ander betekenis en oorsprong het, byvoorbeeld "wegtrek" (‘oopmaak’) en "wegtrek" (‘begin ry’).
Sien ook die bladsy Homonieme.
Ek vind hierdie ........ musiek ontsettend irriterend.


1 % (afgerond)een tonige
95 % (afgerond)eentonige 
4 % (afgerond)eentonig
een tonig

Sommige byvoeglike naamwoorde wat voor ʼn selfstandige naamwoord staan ("eentonig"), kry ʼn "-e" (attributiewe "-e") agteraan.
Sien ook die bladsy Attributiewe -e.
Ek gaan koop so dan en ........ vir my 'n roomys op die promenade.


1 % (afgerond)man
2 % (afgerond)san
91 % (afgerond)wan 
6 % (afgerond)kan

Kollokasies is woordkombinasies wat dikwels saam gebruik word, maar nie vaste uitdrukkings is nie, omdat die woorde se afsonderlike betekenis nie verander nie. Voorbeelde van kollokasies is: “dan en wan”; “met hart en siel”; “teen wil en dank” en “met raad en daad”.
Sien ook die bladsy Kollokasies.
Die hond byt sommer sonder rede.
Wat is die woordsoort van "byt" in bostaande sin?99 % (afgerond)werkwoord 
selfstandige naamwoord
bywoord
voegwoord

'n Werkwoord benoem die aksie of proses in 'n sin. Een manier om vas te stel of 'n woord 'n werkwoord is, is om te kyk of daar 'n verledetydsvorm van die woord bestaan, wat gewoonlik met "ge-" aangedui word, byvoorbeeld "byt - gebyt".
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
TOTAALRESULTAAT:
90% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties