3795 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 01-03-2021 (vlak 2)Geen vorige toets beskikbaar nie 01 MRT volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 01-03-2021 só ingevul:ʼn Advokaat verteenwoordig sy kliënt in die hof.
Wat is die woordsoort van "verteenwoordig" in bostaande sin?1 % (afgerond)voegwoord
3 % (afgerond)selfstandige naamwoord
3 % (afgerond)byvoeglike naamwoord
94 % (afgerond)werkwoord 

'n Werkwoord benoem die aksie of proses in 'n sin. Een manier om vas te stel of 'n woord 'n werkwoord is, is om te kyk of daar 'n verledetydsvorm van die woord bestaan, wat gewoonlik met "ge-" aangedui word. Sommige woorde, soos "verteenwoordig", kry egter nie 'n "ge-" vooraan nie.
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
Daar was tydens die huldeblyk aan die jong man by die begrafnis 'n hele ........ . Daar was nie 'n droë oog in sig nie!


5 % (afgerond)tranedaal
1 % (afgerond)traandal
93 % (afgerond)tranedal 
traandaal

ʼn Samestelling (“tranedal”) is ʼn woord wat uit twee of meer woorddele (“traan” en “dal”) bestaan. Die "e" is 'n verbindingsklank en die "a" word nie verdubbel nie omdat dit 'n lang oop lettergreep is. Samestellings moet vas geskryf word.
Sien ook die bladsy Samestellings.
Jy moet daardie beeldjies versigtig hanteer; dit is van ........ porselein.


92 % (afgerond)delikate 
dellikaat
4 % (afgerond)delikaat
4 % (afgerond)dellikate

Sommige byvoeglike naamwoorde wat voor ʼn selfstandige naamwoord staan, kry ʼn “-e” (attributiewe “-e”) agteraan.
Sien ook die bladsy Attributiewe -e.
Idioom: ........ sake het geen keer nie.


97 % (afgerond)Gedane 
1 % (afgerond)Gedoende
1 % (afgerond)Afgehandelde

Die idioom "gedane sake het geen keer nie" beteken 'as iets verby is, kan niks meer daaraan gedoen word nie'. (Bron Spreekwoorde - Anton Prinsloo)
Sien ook die bladsy Idiome, spreuke en spreekwoorde.
TOTAALRESULTAAT:
94% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties