Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 15-02-2019 (vlak 1)vorige toets 15 FEB Geen volgende toets beskikbaar nie
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 1 het die toets van 15-02-2019 só ingevul:Ek wil graag nog die ........ in Egipte sien.


65 % (afgerond)sfinks 
13 % (afgerond)sfienks
1 % (afgerond)sfiex
21 % (afgerond)sfinx

Vreemde woorde wat verafrikaans word ("sfinks"), word volgens die gewone Afrikaanse taalreëls gespel.
Sien ook die bladsy Verafrikaanste woorde.
Die sielkundige probeer al die ........ van haar pasiënt se persoonlikheid leer ken.


20 % (afgerond)fassette
7 % (afgerond)fassete
72 % (afgerond)fasette 

Naamwoorde wat op "b", "d", "f", "g", "k", "p", "s" en "t" eindig, kry ʼn "-e" in die meervoudsvorm (AWS 13.1).
Sien ook die bladsy Meervoudsvorme.
Die kat lê op haar skoot en ........ .66 % (afgerond)spin 
5 % (afgerond)snork
3 % (afgerond)grom
26 % (afgerond)pur

Dieregeluide is werkwoorde wat gebruik word om geluide wat diere maak te beskryf. Sien ook: http://af.wikipedia.org/wiki/Dieregeluide.
Sien ook die bladsy Dieregeluide.
Sy lag sommer van pure genot.
Wat is die woordsoort van "genot" in bostaande sin?17 % (afgerond)bywoord
24 % (afgerond)byvoeglike naamwoord
5 % (afgerond)voornaamwoord
54 % (afgerond)selfstandige naamwoord 

'n Selfstandige naamwoord verwys na 'n persoon, plek, saak, eienskap of gebeurtenis. 'n Mens kan dit uitken deurdat 'n mens 'n lidwoord (“’n” of “die”) voor die woord kan sit en dat dit 'n meervoudsvorm het, byvoorbeeld “genot - die genot – genietinge”.
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
TOTAALRESULTAAT:
64% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties