Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 18-04-2019 (vlak 3)vorige toets 18 APR Geen volgende toets beskikbaar nie
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 18-04-2019 só ingevul:Die manlike vorm van "blondine" is ........ .


17 % (afgerond)blondeur
1 % (afgerond)blont
82 % (afgerond)blonde man 

Sommige manlike en vroulike vorms is maklik om af te lei; ander moet egter aangeleer word, byvoorbeeld "blonde man - blondine", "lugwaardin - vlugkelner", "strooimeisie - strooijonker".
Sien ook die bladsy Manlik/vroulik.
Belgrado is die hoofstad van ........ .


2 % (afgerond)Serbia
2 % (afgerond)Servia
11 % (afgerond)Serbië
86 % (afgerond)Serwië 

Onder die invloed van Engels word "Serwië" dikwels verkeerdelik as "Serbië" uitgespreek. Hierdie klankverwarring word verder aangehelp deurdat beide die klanke [v] en [b] stemhebbend is en so te sê op dieselfde plek in die mond voortgebring word ([v] labio-dentaal en [b] bilabiaal). Hulle verskil slegs beduidend t.o.v. wyse van artikulasie, deurdat [v] 'n frikatief en [b] 'n eksplosief is.
Sien ook die bladsy Klankverwarring.
Die hond het ........ die hek gespring.


1 % (afgerond)slegs boöor
44 % (afgerond)bo-oor of bo oor 
51 % (afgerond)slegs bo-oor
4 % (afgerond)slegs bo oor

Wanneer 'n setsel plus 'n setsel saam as 'n voorsetsel optree, kan dit los of vas geskryf word (AWS 14.3e).
Sien ook die bladsy Koppeltekens.
Ja, swaer, dit gaan vanoggend maar so ........ .


3 % (afgerond)hakentak
84 % (afgerond)hak-en-tak 
8 % (afgerond)hak en tak
4 % (afgerond)hakkentak

Die woord "hak-en-tak" is 'n volksetimologiese vorm van die Nederlandse "hakketakken" wat 'twis' of 'kibbel' beteken. In Afrikaans kan dit ook beteken dat dinge nie voorspoedig verloop nie. Ons kan ook sê: "Hulle het gehak-en-tak" om te verwys na mense wat met mekaar gestry het.
Sien ook die bladsy Verafrikaanste woorde.
TOTAALRESULTAAT:
74% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties