Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 14-01-2019 (vlak 3)Geen vorige toets beskikbaar nie 14 JAN volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 14-01-2019 só ingevul:As jy skielik ʼn helder streep in die naglug sien, is dit moontlik ʼn ........ wat na die aarde toe val.


5 % (afgerond)meteoroïed
3 % (afgerond)meteoriede
70 % (afgerond)meteoriet
22 % (afgerond)meteoor 

Die woord "meteoor" verwys na 'n klein hemelliggaam oftewel "meteoroïed" wat reeds die aarde se atmosfeer binnegedring het. 'n Ander benaming vir 'n "meteoor" is "'n vallende of verskietende ster". Die woord "meteoriet" verwys na 'n rotsagtige voorwerp wat uit die oorblyfsels van 'n meteoroïed bestaan wat na die aarde geval het.
(Bron: Skryf Afrikaans A to Z)
Sien ook die bladsy Twyfelwoorde (mits vs tensy).
Dis onmoontlik, jy kan nie - ........ !


14 % (afgerond)almiskien
3 % (afgerond)aalmiskie
2 % (afgerond)aalmiskien
80 % (afgerond)almiskie 

Tussenwerpsels is kort woorde, gewoonlik gevolg deur ʼn uitroepteken, wat ʼn bepaalde emosie aandui. Die woord "almiskie" is 'n uitroep dat die spreker sy standpunt handhaaf.
(Bron: HAT)
Sien ook die bladsy Tussenwerpsels.
Toe ek in die huis ingetrek het, het ek nuwe ........ laat installeer; dit lyk baie beter as die ou lelike matte.


84 % (afgerond)gelamineerdehoutvloere 
4 % (afgerond)gelamineerdehout vloere
7 % (afgerond)gelamineerde hout-vloere
6 % (afgerond)gelamineerde hout vloere

Samestellende samestellings word vas geskryf en bestaan tipies uit ʼn woordgroep (byvoeglike naamwoord "gelamineerde" + selfstandige naamwoord "hout") en ʼn selfstandige naamwoord "vloere".
Sien ook die bladsy Samestellende samestellings.
Die afkorting vir "Februarie" is ........ .


6 % (afgerond)Febr.
36 % (afgerond)Feb.
Fbr.
58 % (afgerond)Feb. of Febr. 

Beide "Februarie" en "September" ("Sep." of "Sept.") het twee afkortingsmoontlikhede. Al die ander maande in die jaar se afkortings bestaan slegs uit drie letters van die maand se naam (meestal eerste drie, maar "Maart" word afgekort met "Mrt.") met 'n punt aan die einde. "Mei" is ook 'n uitsondering: dit het geen afkorting nie.
Sien ook die bladsy Afkortings.
TOTAALRESULTAAT:
61% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties