Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 30-09-2019 (vlak 1)vorige toets 30 SEP volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 1 het die toets van 30-09-2019 só ingevul:Die gesprek het in ’n ........ ontaard, want niemand anders het iets gesê nie.


4 % (afgerond)moonoloog
3 % (afgerond)moneloog
92 % (afgerond)monoloog 
mooneloog

In oop lettergrepe word die vokale "a", "e", "o" en "u" nie verdubbel nie (AWS 16.2).
Sien ook die bladsy Lang/kort vokale.
Dokters het die siekte probeer ........ .


3 % (afgerond)gebestry
86 % (afgerond)bestry 
2 % (afgerond)gebestrei
9 % (afgerond)bestrei

Woorde wat met "be-", "ge-", "her-", "er-", "ont-" en "ver-" begin, soos "bestry", kry nie ʼn "ge-" in die verlede tyd nie (AWS 17.1).
Sien ook die bladsy Verlede tyd.
Johanna Muller is 'n oudinwoner van die ........ in Potchefstroom.


3 % (afgerond)strydomhuis
86 % (afgerond)Strydomhuis 
11 % (afgerond)strydomhuis of Strydomhuis

Saakname wat as eiename optree, byvoorbeeld die name van geboue, begin met 'n hoofletter.
Sien ook die bladsy Slegs hoofletter.
Die wenspan se ondersteuners jubel oor hulle oorwinning.
'n Sinoniem vir "jubel" in bostaande sin is ........ .97 % (afgerond)juig 
2 % (afgerond)treur
spoeg vuur
1 % (afgerond)ween

Sinonieme is verskillende woorde wat min of meer dieselfde betekenis het, byvoorbeeld "jubel - juig".
Sien ook die bladsy Sinonieme.
TOTAALRESULTAAT:
90% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties