Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 13-12-2019 (vlak 3)vorige toets 13 DES Geen volgende toets beskikbaar nie
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 13-12-2019 só ingevul:Die ........ was geskok oor die hofuitspraak.


10 % (afgerond)ter doodveroordeelde
1 % (afgerond)terdood veroordeelde
71 % (afgerond)terdoodveroordeelde 
18 % (afgerond)ter dood veroordeelde

"Terdoodveroordeelde" is 'n samestellende afleiding wat bestaan uit 'n woordgroep ("ter dood veroordeel") en 'n agtervoegsel ("-e").
Sien ook die bladsy Samestellende afleidings.
Hoe verdeel ons "virtuositeit" in lettergrepe?


5 % (afgerond)virt-u-o-si-teit
virt-u-os-it-eit
20 % (afgerond)vir-tuo-si-teit
75 % (afgerond)vir-tu-o-si-teit 

Woorde moet verkieslik op betekenisvolle plekke afgebreek word, terwyl herkenbaarheid in gedagte gehou moet word. Woorde van klassieke herkoms word meestal streng volgens sillabegrense afgebreek. "Virtuositeit" beteken 'besondere vaardigheid of begaafdheid'.
Sien ook die bladsy Woordafbreking.
My pa se geduld is op met die kalkoene wat so ........ .


85 % (afgerond)koel-koel 
hoe-hoe
1 % (afgerond)kekkel
14 % (afgerond)kloek

Kalkoene koel-koel, uile hoe-hoe en henne kloek of kekkel.
Sien ook die bladsy Dieregeluide.
Kiëf is die hoofstad van ........ .


8 % (afgerond)die Ukraïne
41 % (afgerond)die Oekraïne
6 % (afgerond)Ukraïne
44 % (afgerond)Oekraïne 

Name van onafhanklike lande word nie voorafgegaan deur die lidwoord "die" nie. Ons skryf dus "Kongo" (en nie "die Kongo" nie) en "Soedan" (en nie "die Soedan" nie).
Lees meer oor Oekraïne by: https://af.wikipedia.org/wiki/Oekra%C3%AFne
Sien ook die bladsy Plekname.
TOTAALRESULTAAT:
69% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties