4679 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 28-05-2020 (vlak 2)vorige toets 28 MEI Geen volgende toets beskikbaar nie
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 28-05-2020 só ingevul:Kan jy vir ons uitbrei op die ........ van hierdie stuk prosa?


3 % (afgerond)syntaksus
1 % (afgerond)sintaaksis
8 % (afgerond)sintaksus
88 % (afgerond)sintaksis 

Vreemde woorde wat verafrikaans word, word volgens die gewone Afrikaanse taalreëls gespel. Die woord "sintaksis" kom van die Grieks "sun", wat 'saam' beteken, en "tassein", wat 'rangskik' beteken.
(Bron: HAT)
Sien ook die bladsy Verafrikaanste woorde.
Tant Stienie het so ʼn ........ stem, ʼn mens hoor haar tot op die hoek van die straat.


83 % (afgerond)skel  
7 % (afgerond)skelle
10 % (afgerond)skellende
1 % (afgerond)skels

Sommige byvoeglike naamwoorde wat net uit een lettergreep bestaan, kry nie ʼn “-e” (attributiewe “-e”) agteraan nie.
Sien ook die bladsy Attributiewe -e.
Die tienermeisie in Moskou volg die modes uit ........ slaafs na.


11 % (afgerond)die weste
Die weste
82 % (afgerond)die Weste 
7 % (afgerond)Die Weste

Wanneer ons na die windrigting verwys, skryf ons "weste" (byvoorbeeld "die wind waai uit die weste"), maar wanneer ons na die geografiese streek verwys, skryf ons "die Weste".
Sien ook die bladsy Plekname.
Mense wat rook, ondermyn hul gesondheid daardeur.
Wat is die woordsoort van "ondermyn" in bostaande sin?3 % (afgerond)voegwoord
75 % (afgerond)werkwoord 
8 % (afgerond)bywoord
14 % (afgerond)byvoeglike naamwoord

'n Werkwoord benoem die aksie of proses in 'n sin. Een manier om vas te stel of 'n woord 'n werkwoord is, is om te kyk of daar 'n verledetydsvorm van die woord bestaan, wat gewoonlik met "ge-" aangedui word. Sommige woorde, soos "ondermyn", kry egter nie 'n "ge-" vooraan nie.
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
TOTAALRESULTAAT:
82% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties