3842 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 02-09-2019 (vlak 3)Geen vorige toets beskikbaar nie 02 SEP volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 02-09-2019 só ingevul:Die boot in die droogdok moet eers ........ gemaak word voordat dit te water gelaat kan word.


see-waardig
39 % (afgerond)seewaardig 
see-vaardig
60 % (afgerond)seevaardig

Passasiers is "pad- of reisvaardig" as hulle gereed is om te vertrek. Voertuie in 'n goeie toestand is "padwaardig"; skepe is "seewaardig" en vliegtuie is "lugwaardig".
(Bron: Skryf Afrikaans A tot Z)
Sien ook die bladsy Twyfelwoorde (mits vs tensy).
Idioom: Iemand verduidelik hoeveel blou ........ vyf is.


24 % (afgerond)albasters
56 % (afgerond)boontjies 
20 % (afgerond)bessies

Die idioom "iemand vertel hoeveel blou boontjies vyf is", beteken 'iemand berispe'.
Blou boontjies het reeds in Nederlands die betekenis van 'koeëls' gehad weens die blouerige kleur van lood. Om iemand dus blou boontjies te wys is om hom koeëls te wys.
(Bron: Spreekwoorde - Anton Prinsloo)
Sien ook die bladsy Idiome, spreuke en spreekwoorde.
In die ........ het Oos-Duitsland geweldige ekonomiese groei beleef.


7 % (afgerond)post-koue oorlog-jare
17 % (afgerond)post-koue-oorlog-jare
16 % (afgerond)post Koue Oorlog jare
61 % (afgerond)post-Koue Oorlog-jare 

In samestellings waarin 'n eienaam voorkom, word die integriteit van die eienaam behou.
Sien ook die bladsy Koppeltekens.
Ek kan die vent nie ........ nie.


95 % (afgerond)verdra 
3 % (afgerond)staan
2 % (afgerond)vat

"Vat" en "staan" is in hierdie geval anglisismes; "verdra" is die korrekte woord.
Sien ook die bladsy Anglisismes.
TOTAALRESULTAAT:
63% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties