3842 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 11-09-2019 (vlak 1)vorige toets 11 SEP volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 1 het die toets van 11-09-2019 só ingevul:Die maatskappy weier om aan die ........ eise van die stakers gehoor te gee.


83 % (afgerond)oordrewe 
4 % (afgerond)oordryfde
11 % (afgerond)oordrywe
3 % (afgerond)oordryfte

By sommige voltooide deelwoorde ontstaan ’n klankverskil ("oordrewe"). Sulke woorde het gewoonlik ’n meer figuurlike betekenis.
Sien ook die bladsy Deelwoorde.
Louise was ........ toe sy hoor sy het bevordering gekry.


88 % (afgerond)stomverbaas 
10 % (afgerond)stom verbaas
1 % (afgerond)stom ferbaas
1 % (afgerond)stomferbaas

Klankverwarring lei dikwels tot spelfoute, aangesien twee letters dieselfde in Afrikaans uitgespreek word. Twee letters wat dikwels verwar word, is "f" en "v".
Sien ook die bladsy Klankverwarring.
Jy's mos nou ’n ........ ; jy moet van beter weet.


2 % (afgerond)groot-mens
85 % (afgerond)grootmens 
12 % (afgerond)groot mens

Byvoeglike naamwoorde (soos "groot") word gewoonlik los van selfstandige naamwoorde (soos "mens") geskryf. Wanneer betekenisverdigting egter plaasgevind het (dit wil sê as die begrip ʼn spesifieke betekenis kry), vorm die twee begrippe ʼn eenheid en word hulle vas geskryf.
Sien ook die bladsy Betekenisverdigting.
Nelson Mandela het ook in ........ geglo.


93 % (afgerond)ubuntu 
2 % (afgerond)uboentoe
3 % (afgerond)uboentu
2 % (afgerond)oeboentoe

Sommige gewone woorde wat Afrikaans aan Afrikatale ontleen het, behou hulle oorspronklike vorm.
Sien ook die bladsy Afrikataalleenwoorde.
TOTAALRESULTAAT:
87% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties