4320 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 18-03-2020 (vlak 1)vorige toets 18 MRT volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 1 het die toets van 18-03-2020 só ingevul:Die dominee het 'n ........ boodskap by die begrafnis gelewer.


1 % (afgerond)gepast
geppas
96 % (afgerond)gepaste 
3 % (afgerond)gepas

Sommige byvoeglike naamwoorde wat voor ʼn selfstandige naamwoord staan, kry ʼn “-e” (attributiewe “-e”) agteraan. In hierdie geval is die "t" deel van die oorspronklike stam "gepast".
Sien ook die bladsy Attributiewe -e.
Die ........ van die probleem is dat hy nie sy kant bring nie.


3 % (afgerond)kêren
1 % (afgerond)keren
7 % (afgerond)kêrn
90 % (afgerond)kern 

By sommige medeklinkerkombinasies word daar 'n vokaal uitgespreek, alhoewel 'n klinker nie in die spelling voorkom nie, byvoorbeeld “wurm” en “kern”.
Sien ook die bladsy Invoeging van konsonante of vokale.
As dit by kattekwaad kom, is Frank gewoonlik die ........ .


2 % (afgerond)voor-bok
1 % (afgerond)voor bok
96 % (afgerond)voorbok 

ʼn Samestelling ("voorbok") is ʼn woord wat uit twee of meer woorddele ("voor" en "bok") bestaan. Samestellings moet vas geskryf word.
Sien ook die bladsy Samestellings.
Ek wil graag ’n ........ breek vir ons bestuurder wat so hard gewerk het om almal die afgelope jaar te motiveer.


laansi
85 % (afgerond)lansie 
4 % (afgerond)lansi
11 % (afgerond)laansie

In woorde van Romaanse of Klassieke herkoms waar die [i]-klank aan die einde van die woord staan, skryf ons die klank met "ie".
Sien ook die bladsy Lang/kort vokale.
TOTAALRESULTAAT:
92% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties