4343 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 23-03-2020 (vlak 3)vorige toets 23 MRT volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 23-03-2020 só ingevul:Die dorp was ........ aansienlik kleiner as wat dit vandag is.


des tyds
des teids
desteids
99 % (afgerond)destyds 

Die woord "destyds" is 'n samestelling van die genitief (van die) "des" en "tyd" en word vas geskryf. Hoewel ons nie meer naamvalle in Afrikaans kry nie, kom dit nog in enkele vaste uitdrukkings voor, byvoorbeeld "destyds", "kind des doods" en "te gelegener tyd". Hierdie uitdrukkings moet gewoon geleer word.
Sien ook die bladsy Vertaling en terminologie.
Idioom: Wie die ........ bedien, moet van die ........ lewe.


67 % (afgerond)altaar; altaar 
13 % (afgerond)publiek; publiek
21 % (afgerond)afgod; afgod


Sien ook die bladsy Idiome, spreuke en spreekwoorde.
Die student se mediese opleiding sal hom ........ om eendag mense te help.


8 % (afgerond)instaat stel
3 % (afgerond)in staatstel
77 % (afgerond)in staat stel 
12 % (afgerond)instaatstel

Woorde wat deel van 'n woordgroep uitmaak, word los van mekaar geskryf.
Sien ook die bladsy Samestellings.
Dink jy daar is nog enige hoop vir die beskuldigde?
Wat is die woordsoort van "vir" in bostaande sin?


2 % (afgerond)selfstandige naamwoord
6 % (afgerond)byvoeglike naamwoord
86 % (afgerond)voorsetsel 
5 % (afgerond)voornaamwoord

'n Voorsetsel of preposisie dui die relatiewe posisie of verhouding tussen twee elemente aan. 'n Mens kan gewoonlik 'n lidwoord ("'n" of "die") na die voorsetsel gebruik, byvoorbeeld "vir die beskuldigde".
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
TOTAALRESULTAAT:
82% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties