4320 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 25-03-2020 (vlak 1)vorige toets 25 MRT volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 1 het die toets van 25-03-2020 só ingevul:Ons moet nog ........ om die swembad opsit om te keer dat kinders daar inval.


98 % (afgerond)tralies 
1 % (afgerond)tralië
traliëns
1 % (afgerond)tralieë

Woorde wat op "a", "e", "i", "o", "u" wat nie ’n tweeklank is nie en ’n onbeklemtoonde "ie" of "ee" eindig, kry "-s" in die meervoud (AWS 13.5).
Sien ook die bladsy Meervoudsvorme.
Wat belangrik is, is kwaliteit, nie ........ nie.


3 % (afgerond)quantiteit
1 % (afgerond)quantityd
2 % (afgerond)kwantityd
94 % (afgerond)kwantiteit 

Klankverwarring lei dikwels tot spelfoute wanneer verskillende letters dieselfde uitgespreek word in Afrikaans. Letters wat dikwels verwar word, is "ei" en "y". Die woorddeel "tyd" verwys na ure, dae, maande, jare. Die woorddeel "-teit" is ’n morfeem wat ‘wese’ beteken.
Sien ook die bladsy Klankverwarring.
Ek ........ , moenie vir my wag nie.


98 % (afgerond)gaan vanaand uit 
1 % (afgerond)uitgaan vanaand
uitgaan vanaand uit
1 % (afgerond)gaan uit vanaand uit

Skeibare werkwoorde word in bepaalde gevalle los of vas geskryf, byvoorbeeld “Ek gaan vanaand uit.” en “Ek wil vanaand uitgaan.”
Sien ook die bladsy Samestellings.
Kan jy my asseblief help om die klavier te ........ ?


34 % (afgerond)skuif of skuiwe 
7 % (afgerond)slegs skuiwe
slegs skeif
58 % (afgerond)slegs skuif

ʼn Wisselvorm is ʼn alternatiewe spelling van ʼn woord wat steeds korrek is, byvoorbeeld, “skuif – skuiwe”; “Mexiko – Meksiko”; “restaurant – restourant”; “meestal – meesal”.
Sien ook die bladsy Wisselvorme.
TOTAALRESULTAAT:
81% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties