Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 10-10-2019 (vlak 3)vorige toets 10 OKT volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 10-10-2019 só ingevul:Die aand toe ek en my vriende in die begraafplaas gaan piekniek hou het, is maklik die ........ ding wat ek in my lewe gedoen het.


10 % (afgerond)mees makabere of mees makaberste
75 %makaberste of mees makabere 
3 % (afgerond)slegs mees makaberste
13 % (afgerond)slegs makaberste

"Makaber", "energiek" en "esteties" is soortgelyk wat betref hul oortreffende trap. Al drie kan vervoeg word deur 'n "-ste"-agtervoegsel, óf met "mees" en 'n "-e"-agtervoegsel.
Sien ook die bladsy Trappe van vergelyking.
Die ........ van die plan moet egter gewysig word.


2 % (afgerond)syäansig
65 % (afgerond)syaansig 
31 % (afgerond)sy-aansig
2 % (afgerond)sy aansig

Die opeenvolging van vokaalletters bring nie noodwendig mee dat 'n komplekse woord verkeerd of moeilik korrek gelees sal word nie.
Sien ook die bladsy Vokaalopeenhoping.
Ons het rêrig 'n nuwe luidsprekerstelsel nodig. Ons sal die ........ daaroor moet nader.


64 % (afgerond)fasiliteitekommissie 
fasiliteit
1 % (afgerond)fasiliteitsekommissie
34 % (afgerond)fasiliteitskommissie

By sommige samestellings is verbindingsklanke ("-s", "-e-", -"er-", "ens") verpligtend, byvoorbeeld "beklaenswaardig", "distriksgeneesheer", "etenstyd" en "fasiliteitekommissie".
Sien ook die bladsy Verbindingsklanke.
Die ingewikkelde woordsom het Albert ........ besorg.


13 % (afgerond)hoofbrekings
38 % (afgerond)hoofbrekens of hoofbrekings 
48 % (afgerond)hoofbrekens
1 % (afgerond)'n hoofbrekening

Probleme wat besondere verstandelike inspanning verg, word "hoofbrekens" of "hoofbrekings" genoem. Dit is met ander woorde iets waaroor jy jou hoof as 't ware breek.
Die woord het nie 'n enkelvoudsvorm in Afrikaans nie.
Sien ook die bladsy Wisselvorme.
TOTAALRESULTAAT:
61% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties