Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 26-03-2020 (vlak 3)vorige toets 26 MRT volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 26-03-2020 só ingevul:Daar sit gewoonlik klein ........ in my tand vas nadat ek biltong geëet het.


23 % (afgerond)seningtjies
15 %seningkies
62 % (afgerond)seninkies 
seeninkies

Woorde wat op "ng" in 'n onbeklemtoonde lettergreep eindig, kry 'n verkleiningsvorm met "-kie", terwyl die "g" wegval (AWS15.9).
Sien ook die bladsy Verkleiningsvorme.
Die ........ van kleur in die skildery is mooi.


1 % (afgerond)awisseling
86 % (afgerond)afwisseling 
afwiseling
12 % (afgerond)afwisselling

Aangesien die "i" in "wissel" kort en beklemtoon is, word dit gevolg deur 'n dubbel-"s".
Sien ook die bladsy Konsonantverdubbeling.
In die ........ het Oos-Duitsland geweldige ekonomiese groei beleef.


14 % (afgerond)post-koue-oorlog-jare
13 % (afgerond)post Koue Oorlog jare
67 % (afgerond)post-Koue Oorlog-jare 
6 % (afgerond)post-koue oorlog-jare

In samestellings waarin 'n eienaam voorkom, word die integriteit van die eienaam behou.
Sien ook die bladsy Koppeltekens.
Wat noem ons iemand wat van Burkina Faso kom?


25 % (afgerond)slegs Burkino Fasiër
11 % (afgerond)slegs Burkinees
1 % (afgerond)slegs Burkiniër
62 % (afgerond)Burkinees of Burkiniër 

'n Omvattende lys van name van mense wat afkomstig is van lande of stede is beskikbaar by www.woordelys.co.za.
Sien ook die bladsy Afleidings van eiename.
TOTAALRESULTAAT:
69% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties