Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 09-10-2019 (vlak 1)vorige toets 09 OKT volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 1 het die toets van 09-10-2019 só ingevul:Ouma is lief daarvoor om ........ in te maak.


4 % (afgerond)kweperens
73 % (afgerond)kwepers 
15 % (afgerond)kwepere
9 % (afgerond)kweepers

Naamwoorde wat op "l", "m", "n", "ng" of "r" eindig waarvan die vorige vokaal kort is ("kweper"), kry ’n "-s" in die meervoud (AWS 13.3).
Sien ook die bladsy Meervoudsvorme.
My broer studeer ........ by UWK.


4 % (afgerond)tandheelkinde
2 % (afgerond)tantheelkinde
3 % (afgerond)tantheelkunde
92 % (afgerond)tandheelkunde 

Klankverwarring lei dikwels tot spelfoute, aangesien twee letters dieselfde in Afrikaans uitgespreek word. Letters wat dikwels verwar word, is "d" en "t".
Sien ook die bladsy Klankverwarring.
As jy 'n ........ sien, moet jy daar stilhou.


6 % (afgerond)stop teken
89 % (afgerond)stopteken 
5 % (afgerond)stop-teken

ʼn Samestelling (“stopteken”) is ʼn woord wat uit twee of meer woorddele (“stop” en “teken”) bestaan. Samestellings moet vas geskryf word.
Sien ook die bladsy Samestellings.
Die woord "nes" in die volgende sinne is ’n ........ .
Sy lyk nes haar ouma.
Die duif bou ’n nes in ons tuin.


9 % (afgerond)sinoniem
4 % (afgerond)antoniem
76 % (afgerond)homoniem 
11 % (afgerond)homofoon

ʼn Homoniem is twee woorde wat dieselfde klink en dieselfde gespel word, maar heeltemal ʼn ander betekenis en oorsprong het, byvoorbeeld "nes" (sametrekking van 'net soos’) en "nes" (‘broeiplek’).
Sien ook die bladsy Homonieme.
TOTAALRESULTAAT:
82% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties