Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 09-10-2019 (vlak 2)vorige toets 09 OKT volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 09-10-2019 só ingevul:Dit is daardie persoon se ........ ; hy sal die mees geskikte kandidaat vir die pos wees.


7 % (afgerond)spesialiteitgebied
spesialiteits-gebied
1 % (afgerond)spesialiteit gebied
91 % (afgerond)spesialiteitsgebied 

By samestellings met 'n verbindingsklank is dit 'n fout indien 'n verbindingsklank nie tussen die komponente van die samestellings geskryf word nie. 'n Samestelling met 'n verbindingsklank word vas geskryf. Woorde met verbindingsklanke word altyd vas geskryf.
Sien ook die bladsy Verbindingsklanke.
Woorde soos ........ kan as adjektiewe optree.


25 % (afgerond)mooi en lelik
12 % (afgerond)"mooi en lelik"
63 % (afgerond)"mooi" en "lelik" 

Aanhalingstekens kan gebruik word om voorbeelde of woorde en uitdrukkings waarvan daar gepraat word, aan te dui.
Sien ook die bladsy Aanhalingstekens.
Idioom: Die ........ en suur van die lewe.


97 % (afgerond)soet 
2 % (afgerond)bitter
1 % (afgerond)duur
vuur

Die idioom "die soet en suur van die lewe" beteken 'die aangename en onaangename dinge van die lewe'.
(Bron: Spreekwoorde - Anton Prinsloo)
Sien ook die bladsy Idiome, spreuke en spreekwoorde.
Sy beklee die pos van ........ .


22 % (afgerond)slegs senior bestuurder
2 % (afgerond)slegs senior Bestuurder
67 % (afgerond)Senior Bestuurder of senior bestuurder 
9 % (afgerond)slegs Senior Bestuurder

'n Ampsbenaming ("senior bestuurder") wat na 'n individu verwys, begin tradisioneel met 'n hoofletter. Sedert die 2009-AWS is daar egter geen definitiewe reël meer hieroor nie; dit is dus moontlik om dit met 'n hoof- of kleinletter te skryf.
Sien ook die bladsy Aanspreekvorme.
TOTAALRESULTAAT:
80% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties