Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 23-06-2022 (vlak 2)vorige toets 23 JUN Geen volgende toets beskikbaar nie
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 23-06-2022 só ingevul:Die tromspeler kap die ........ van die musiek uit.


rutme
1 % (afgerond)rytme
99 % (afgerond)ritme 

Vreemde woorde wat verafrikaans word, word volgens die gewone Afrikaanse taalreëls gespel. Die woord "ritme" is 'n verafrikaansing van die Griekse woord "rhuthmos".
Sien ook die bladsy Verafrikaanste woorde.
Vanjaar se Amerikaanse presidentsverkiesing was ........ as die vorige een.


55 % (afgerond)meer opwindend
44 % (afgerond)opwindender 
1 % (afgerond)meer opwindender

Die meeste woorde in Afrikaans neem "-er" in die vergrotende trap en word nooit saam met "meer" gebruik nie.
(Bron: HAT6)
Sien ook die bladsy Trappe van vergelyking.
Vancouver is geleë in die Kanadese provinsie ........ .


13 % (afgerond)Brits-Colombia
44 % (afgerond)Brits-Colombië
16 % (afgerond)Brits-Columbia
27 % (afgerond)Brits-Columbië 

Sommige buitelandse plekname word verafrikaans. So word "British Columbia" in Afrikaans "Brits-Columbië". Die gebruik van die koppelteken by sodanige benamings kan in die AWS (reël 12.31) nageslaan word. Die naam van die Suid-Amerikaanse staat "Colombië" word in beide Afrikaans en Engels met 'n "o" i.p.v. 'n "u" gespel.

Sien ook die bladsy Plekname.
Hulle krepeer alleen daar op die plaas.
Wat is die woordsoort van "krepeer" in bostaande sin?5 % (afgerond)selfstandige naamwoord
1 % (afgerond)voegwoord
3 % (afgerond)bywoord
92 % (afgerond)werkwoord 

'n Werkwoord benoem die aksie of proses in 'n sin. Een manier om vas te stel of 'n woord 'n werkwoord is, is om te kyk of daar 'n verledetydsvorm van die woord bestaan, wat gewoonlik met "ge-" aangedui word, byvoorbeeld "krepeer - gekrepeer". Let daarop dat vir woorde wat uit twee lettergrepe bestaan en op "-eer" eindig, soos "krepeer", die "ge-" in die verlede tyd opsioneel is.
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
TOTAALRESULTAAT:
66% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties