Mobiele weergawe | Na groot weergawe
Plekname

Plekname begin altyd met hoofletters. Die skryf van Suid-Afrikaanse plekname word bepaal deur die Pleknamekomitee. Byvoorbeeld:

 • Kaapstad, Johannesburg, Bloemfontein
 • Lady Grey, King William's Town
 • Gauteng, KwaZulu-Natal, Wes-Kaap
 • Drakensberg, Oranjerivier, Gariepdam

Internasionale plekname word volgens tradisie verafrikaans. Byvoorbeeld:

 • Keulen vir Köln
 • Londen vir London
 • Luik vir Liège
 • Parys vir Paris

Vir sommige buitelandse geografiese eiename word deesdae naas die verafrikaanste spelling ook die meer internasionale spelling, oftewel Engelse spelling, aanvaar. Byvoorbeeld:

 • Meksiko naas Mexiko
 • Tokio naas Tokyo

Name van plekke wat oorspronklik uit 'n taal met 'n ander alfabet kom, veral Russiese name, word die naam getranslitereer. Byvoorbeeld:

 • Wladiwostok
 • Tjernobil

Lees meer

Vanaf p 522 in die Afrikaanse Woordelys en Spelreëls verskyn daar 'n lys van algemene buitelandse geografiese eiename wat in Afrikaans gebruik word.  


Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties