3963 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 11-12-2018 (vlak 2)vorige toets 11 DES Geen volgende toets beskikbaar nie
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 11-12-2018 só ingevul:Piet is ........ as Christina


die langer
meer langer
meer lank
99 % (afgerond)langer 

Trappe van vergelyking volg gewoonlik ’n gevestigde patroon: Daar is die stellende trap, byvoorbeeld “lank”, die vergrotende trap, byvoorbeeld “langer” en die oortreffende trap, byvoorbeeld “die langste”.
Sien ook die bladsy Trappe van vergelyking.
As Nederlanders ........ praat, kan ek goed verstaan wat hulle sê.


staadig
stadug
staadug
99 % (afgerond)stadig 

In oop lettergrepe word die vokale “a”, “e”, “o” en “u” nie verdubbel nie (AWS 16.2).
Sien ook die bladsy Lang/kort vokale.
Mense wat van Pole kom, noem jy ........ .


74 % (afgerond)Pole 
1 % (afgerond)Polens
19 % (afgerond)Pools
6 % (afgerond)Poole

Mense wat van Pole kom, noem ons Pole en hulle het Poolse gewoontes.
Sien ook die bladsy Afleidings van eiename.
Willie is altyd vreeslik ........ as hy op die dak moet klim; hy háát hoogtes.


gretig
99 % (afgerond)angstig 
gretiglik
1 % (afgerond)angstiglik

Die Engelse "anxious" kan in Afrikaans in verskillende kontekste vertaal word met óf "gretig" (wat 'vol begeerte' of 'hartstogtelik' beteken), óf "angstig" (wat 'met vrees/angs gevul' beteken). Willie wou in hierdie konteks waarskynlik nie graag op die dak klim nie!
Let op dat "angstiglik" en "gretiglik" nie as erkende woorde in formele Standaardafrikaans beskou word nie, net soos "huidiglik" en "wettiglik".
Sien ook die bladsy Twyfelwoorde (mits vs tensy).
TOTAALRESULTAAT:
93% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  

© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties