4320 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 17-06-2019 (vlak 2)vorige toets 17 JUN Geen volgende toets beskikbaar nie
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 17-06-2019 só ingevul:My skoene was die ene modder.
Wat is die woordsoort van "was" in bostaande sin?


41 % (afgerond)hulpwerkwoord
8 % (afgerond)skakelwerkwoord
16 % (afgerond)omskrywingswerkwoord
35 % (afgerond)koppelwerkwoord 

Omskrywingswerkwoorde en koppelwerkwoorde kan met mekaar verwar word, omdat werkwoorde soos “is”, “was”, en “word” koppelwerkwoorde maar ook in die passief as omskrywingswerkwoorde kan optree. Byvoorbeeld, as koppelwerkwoord: My skoene “was” die ene modder. As omskrywingswerkwoord: Die digter “is” tydens die lofrede verheerlik.
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
Waarheen is Katryn-hulle? Hulle is ........ .


1 % (afgerond)soën toe
5 % (afgerond)soon toe
92 % (afgerond)soontoe 
1 % (afgerond)soon-toe

Verbindings van ’n bywoord plus "toe" word altyd vas geskryf (AWS 15.56).
Sien ook die bladsy Samestellings.
Hoeveel geld is daar in jou ........ ?


4 % (afgerond)spaarvarktjie
93 % (afgerond)spaarvarkie 
spaarvarkertjie
3 % (afgerond)spaarvarkentjie

Woorde wat eindig op “f”, “g”, “k”, “p”, of “s” wat voorafgegaan word deur ʼn kort uitgespreekte “a”, “e”, “o” of “u”, kry ʼn “-ie” in die verkleiningsvorm, en die voorafgaande konsonant word verdubbel omdat dit dan in ʼn geslote lettergreep voorkom (AWS 17.2).
Sien ook die bladsy Verkleiningsvorme.
Ek pak 'n ekstra stel klere in – net vir die wis en die ........ .


1 % (afgerond)wete
2 % (afgerond)sekerheid
97 % (afgerond)onwis 

Die uitdrukking "vir die wis en/of die onwis" beteken 'vir enige gebeurlikheid' of 'omdat daar geen sekerheid is nie'.
Sien ook die bladsy Idiome, spreuke en spreekwoorde.
TOTAALRESULTAAT:
79% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties