Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 28-05-2020 (vlak 1)vorige toets 28 MEI Geen volgende toets beskikbaar nie
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 1 het die toets van 28-05-2020 só ingevul:Ek was baie ........ toe ek nie vir die operette gekies is nie.


1 % (afgerond)te leur gesteld
3 % (afgerond)teleur gestel
95 % (afgerond)teleurgesteld 
teleur gesteld

ʼn Samestelling ("teleurgesteld") is ʼn woord wat uit twee of meer woorddele ("teleur" en "gesteld") bestaan. Samestellings moet vas geskryf word.
Sien ook die bladsy Samestellings.
Carel sê hy ........ maar net hy is reg!


56 % (afgerond)weet
6 % (afgerond)wèèt
37 % (afgerond)wéét 
1 % (afgerond)wéèt

Die akuutteken word onder meer gebruik om woorde te beklemtoon.
Sien ook die bladsy Gravis-/akuutteken.
Idioom: Donkerwerk is ........ .8 % (afgerond)duister werk
83 % (afgerond)konkelwerk 
5 % (afgerond)donderwerk
4 % (afgerond)bose werk

Die idioom "donkerwerk is konkelwerk" beteken 'werk wat in die donker gedoen word, kan nie goed wees nie'.
(Bron: Spreekwoorde - Anton Prinsloo)
Sien ook die bladsy Idiome, spreuke en spreekwoorde.
Was jy al ooit in die ........ van die Mensdom?


64 % (afgerond)Wieg 
8 % (afgerond)wig
4 % (afgerond)Wig
24 % (afgerond)wieg

Soortname wat as eiename optree, kry aanvangshoofletters (behalwe lidwoorde en voorsetsels) (AWS 9.9).
Sien ook die bladsy Slegs hoofletter.
TOTAALRESULTAAT:
70% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties