Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 20-05-2020 (vlak 1)vorige toets 20 MEI volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 1 het die toets van 20-05-2020 só ingevul:As jy nie gou maak nie, gaan jy nie betyds wees vir die ........ nie.


1 % (afgerond)bes
99 % (afgerond)bus 
1 % (afgerond)bis

As gevolg van ontronding in die uitspraak, skryf party mense verkeerdelik "bis" wanneer hulle eintlik "bus" bedoel.
Sien ook die bladsy Ont-/oorronding.
Die mynwerkers het met 'n onwettige ........ begin.


7 % (afgerond)staaking
91 % (afgerond)staking 
1 % (afgerond)staakking
1 % (afgerond)stakking

In oop lettergrepe word die vokale “a”, “e”, “o” en “u” nie verdubbel nie (AWS 16.2).
Sien ook die bladsy Lang/kort vokale.
Die koshuiskinders het 'n mooi, ........ om op te speel.


31 % (afgerond)skoonveld
1 % (afgerond)skoon-veld
68 % (afgerond)skoon veld 

In die letterlike betekenis word "skoon veld" los geskryf, maar wanneer iets "skoonveld" ('weg') is, of die "skoonveld" in gholf, word dit vas geskryf.
Sien ook die bladsy Samestellende afleidings.
Die woord "tik" in die volgende twee sinne is ’n ........ .
Baie jong mense raak aan tik verslaaf.
Joubertina tik ’n brief.


3 % (afgerond)sinoniem
3 % (afgerond)antoniem
81 % (afgerond)homoniem 
13 % (afgerond)homofoon

ʼn Homoniem is ʼn woord wat dieselfde klink en dieselfde gespel word as ʼn ander woord, maar heeltemal ʼn ander betekenis en oorsprong het, byvoorbeeld "tik" (met ’n tikmasjien skryf) en "tik" (’n soort dwelm).
Sien ook die bladsy Homonieme.
TOTAALRESULTAAT:
85% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties