Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 10-12-2019 (vlak 2)vorige toets 10 DES Geen volgende toets beskikbaar nie
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 10-12-2019 só ingevul:Die Honderdjarige Oorlog was een van die langste ........ in die geskiedenis, hoewel dit inderwaarheid uit verskeie tye van oorlog en vrede bestaan het.


98 % (afgerond)oorloë 
1 % (afgerond)oorlogs
oorlogge
oorlogens

By naamwoorde wat oop “-eg”, “-ieg”, “og”, “oeg” en “oog” eindig, val die “g” weg en kry ’n “ë”, byvoorbeeld “weg – weë”, “vlieg – vlieë”, “oorlog – oorloë” (AWS 13.11).
Sien ook die bladsy Meervoudsvorme.
Hulle twee ........ bymekaar.


hord
2 % (afgerond)hoord
98 % (afgerond)hoort 
hort

Klankverwarring lei dikwels tot spelfoute, aangesien twee letters dieselfde in Afrikaans uitgespreek word. Twee letters wat dikwels verwar word, is "d" en "t".
Sien ook die bladsy Klankverwarring.
........ hoë reënval het vanjaar in die Wes-Kaap voorgekom.


buiten gewone
3 % (afgerond)Buiten gewone
94 % (afgerond)Buitengewone 
3 % (afgerond)buitengewone

Die eerste woord van ʼn sin begin met ʼn hoofletter ("Buitengewone"), tensy die sin met die onbepaalde lidwoord " ʼn" begin – dan kom die hoofletter ná die onbepaalde lidwoord.
Sien ook die bladsy Sinsbegin.
Hoeveel ........ het die alumnigeleentheid bygewoon?


12 % (afgerond)slegs rektore
84 % (afgerond)rektors of rektore 
3 % (afgerond)slegs rektors
1 % (afgerond)rektorens of rektors

ʼn Wisselvorm is ʼn alternatiewe spelling van ʼn woord wat steeds korrek is. Byvoorbeeld, "rektore – rektors"; "Mexiko – Meksiko"; "restaurant – restourant"; "meesal – meestal".
Sien ook die bladsy Wisselvorme.
TOTAALRESULTAAT:
94% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties