Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 29-07-2021 (vlak 2)vorige toets 29 JUL Geen volgende toets beskikbaar nie
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 29-07-2021 só ingevul:Die woord "spoel" in die volgende sinne is 'n ........ .
Die tandarts hou altyd 'n glasie met pienk vloeistof waarmee jy jou mond kan spoel.
Die gare om die spoel het opgeraak.


2 % (afgerond)sinoniem
16 %homofoon
1 % (afgerond)antifoon
81 % (afgerond)homoniem 

ʼn Homoniem is twee woorde wat dieselfde klink en dieselfde gespel word, maar heeltemal ʼn ander betekenis en oorsprong het, byvoorbeeld “spoel” (‘met water reinig’) en “spoel” (‘klos’ of ‘naaldwerktuig’).
Sien ook die bladsy Homonieme.
Die minister van polisie maak vandag die jongste ........ oor misdaad bekend.


67 % (afgerond)statistiek of statistieke
statistika
17 % (afgerond)statistiek 
15 % (afgerond)statistieke

Die woord "statistiek" is 'n massanaam soos "suiker", "melk" en "goud". Dit kry normaalweg nie 'n meervoud nie. In uitsonderlike gevalle kan egter die meervoud egter gebruik word om twee soorte statistiek van mekaar te onderskei, net soos ons kan sê glukose en fruktose in twee "suikers" wat algemeen voorkom. Een geval waar 'n mens egter altyd die meervoud van statistiek gebruik is by Statistieke Suid-Afrika omdat hulle naam so geregistreer is.
Sien ook die bladsy Meervoudsvorme.
U verwag dat ons op U sal vertrou, want ........ almag is groot.


11 % (afgerond)slegs u 
81 % (afgerond)slegs U
8 %u of U

Die besitlike voornaamwoorde "sy" en "u" (vir God) word met 'n kleinletter geskryf.
Sien ook die bladsy Slegs kleinletter.
Die pakkie het gehawend by my aangekom.
Wat is die woordsoort van "gehawend" in bostaande sin?


43 % (afgerond)bywoord
46 % (afgerond)byvoeglike naamwoord 
8 % (afgerond)selfstandige naamwoord
3 % (afgerond)werkwoord

’n Adjektief of byvoeglike naamwoord beskryf die eienskap van die naamwoord. ’n Adjektief moet voor ’n selfstandige naamwoord kan staan, byvoorbeeld: Dit is 'n “gehawende” pakkie. Adjektiewe het ook trappe van vergelyking, byvoorbeeld: “gehawend”, “gehawender”, “die gehawendste”.
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
TOTAALRESULTAAT:
39% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties