Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 12-08-2019 (vlak 2)Geen vorige toets beskikbaar nie 12 AUG volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 12-08-2019 só ingevul:Die suster moet nog my medikasie kom toedien.
Wat is die woordsoort van "toedien" in bostaande sin?


1 % (afgerond)voegwoord
1 % (afgerond)byvoeglike naamwoord
2 % (afgerond)bywoord
97 % (afgerond)werkwoord 

'n Werkwoord benoem die aksie of proses in 'n sin. Een manier om vas te stel of 'n woord 'n werkwoord is, is om te kyk of daar 'n verledetydsvorm van die woord bestaan, wat gewoonlik met "ge-" aangedui word. Skeibare werkwoorde vorm die verlede tyd met "-ge-", byvoorbeeld "toedien - toegedien".
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
Sodra my rekenaar ........ is, kan ons die rekeningbesonderhede nagaan.1 % (afgerond)aan-lyn
92 % (afgerond)aanlyn 
aanlein
7 % (afgerond)aan lyn

Wanneer 'n woordgroep bestaande uit 'n byvoeglike naamwoord en 'n selfstandige naamwoord in die geheel soos 'n byvoeglike naamwoord of bywoord optree, word dit vas geskryf. Byvoorbeeld "dikbek tiener", "kaalvoet seuns" en "aanlyn registrasie".
(AWS 15.31b)
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
Steffi Graf was ’n ........ tennisspeler.


99 % (afgerond)briljante 
1 % (afgerond)briljant
briliant
1 % (afgerond)briliante

Sommige byvoeglike naamwoorde wat voor ʼn selfstandige naamwoord staan ("briljant"), kry ʼn "-e" (attributiewe "-e") agteraan.
Sien ook die bladsy Attributiewe -e.
Idioom: ........ vingers hê.


1 % (afgerond)Kort
Rooi
2 % (afgerond)Krom
97 % (afgerond)Lang 

Hierdie idioom beteken 'geneig wees om te steel'.
Sien ook die bladsy Idiome, spreuke en spreekwoorde.
TOTAALRESULTAAT:
96% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties