Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 17-02-2020 (vlak 1)vorige toets 17 FEB Geen volgende toets beskikbaar nie
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 1 het die toets van 17-02-2020 só ingevul:Die stoel ........ jy sit, gaan omval as jy daarop ry.


96 % (afgerond)waarop 
warop
4 % (afgerond)waar op
warrop

In geslote lettergrepe (soos in die woord "waarop") word lang klanke verdubbel om aan te dui dat hulle lank uitgespreek word (AWS 16.1).
Sien ook die bladsy Lang/kort vokale.
ʼn Bejaarde vrou is in haar huis ........ .


2 % (afgerond)aan geval
geäanval
98 % (afgerond)aangeval 
geaanval

Skeibare werkwoorde wat die hoofklem op die eerste lettergreep het, vorm die voltooide deelwoord met "-ge-" (AWS 17.2).
Sien ook die bladsy Deelwoorde.
Die Suid-Afrikaanse ........ moet poog om werkloosheid te verminder.


18 % (afgerond)Regering
48 % (afgerond)regering
34 % (afgerond)Regering of regering 

Die naam van 'n spesifieke instelling ("regering"), begin tradisioneel met 'n hoofletter. Sedert die 2009-AWS is daar egter geen definitiewe reël meer hieroor nie; dit is dus moontlik om dit met 'n hoof- of kleinletter te skryf.
Sien ook die bladsy Aanspreekvorme.
Die bevrydingstryd was ʼn ........ in die geskiedenis van Suid-Afrika.


4 % (afgerond)eppog
12 % (afgerond)e-pog
79 % (afgerond)epog 
4 % (afgerond)eepog

Soms word woorde van vreemde herkoms net gedeeltelik verafrikaans, byvoorbeeld "epog", "hidroulies" en "kwadrupleeg".
Sien ook die bladsy Tussenklas.
TOTAALRESULTAAT:
77% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties