Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 23-08-2019 (vlak 2)vorige toets 23 AUG volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 23-08-2019 só ingevul:Ons is tans op die onderste punt in die ........ van rentekoerse.


3 % (afgerond)sieklus
96 % (afgerond)siklus 
sieklis
1 % (afgerond)siklis

Woorde van Romaanse of Klassieke herkoms waar die [i]-klank in ’n oop binnelettergreep staan, word met ’n “i” geskryf (AWS 16.11).
Let wel, die woord "siklus" word as "si-klus" in lettergrepe verdeel.
Sien ook die bladsy Lang/kort vokale.
Die volgelinge staan ........ agter hulle leier.1 % (afgerond)stoelvas
2 % (afgerond)handvas
tafelvas
97 % (afgerond)bankvas 

In die kollokasie "bankvas staan" is slegs dié intensiewe vorm korrek. Daar is egter ander intensiewe vorme van "vas" soos, "rotsvas" en "styfvas". Intensiewe vorme is byvoeglike naamwoorde wat ʼn versterkende betekenis aan die stam gee en word vas geskryf behalwe “wawyd oop”. Kyk ook: https://af.wikipedia.org/wiki/Intensiewe.
Sien ook die bladsy Intensiewe vorme.
Ons het rêrig 'n nuwe luidsprekerstelsel nodig. Ons sal die ........ daaroor moet nader.


57 % (afgerond)fasiliteitskommissie
3 % (afgerond)fasiliteite-kommissie
36 % (afgerond)fasiliteitekommissie 
3 % (afgerond)fasiliteite kommissie

By sommige samestellings is verbindingsklanke ("-s", "-e-", -"er-", "ens") verpligtend, byvoorbeeld "beklaenswaardig", "distriksgeneesheer", "etenstyd" en "fasiliteitekommissie". Woorde met verbindingsklanke word altyd vas geskryf.
Sien ook die bladsy Verbindingsklanke.
Ons het oor 'n glas wyn sit en peins oor dinge wat anders kon gewees het.
'n Sinoniem vir die woord "peins" is ........ .10 % (afgerond)onthou
82 % (afgerond)mymer 
4 % (afgerond)kerm
4 % (afgerond)mopper

Sinonieme is verskillende woorde wat min of meer dieselfde betekenis het. Die woord "mymer" kom nie meer so dikwels voor nie, maar beteken 'jou in weemoedige gedagtes versink'.
Sien ook die bladsy Sinonieme.
TOTAALRESULTAAT:
78% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties