Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 26-08-2019 (vlak 3)vorige toets 26 AUG volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 26-08-2019 só ingevul:ʼn Moskeehoof wat in gebed voorgaan, noem ons ʼn ........ .


3 % (afgerond)bilaal
1 % (afgerond)gatiep
89 % (afgerond)imam 
8 % (afgerond)kalief

ʼn Imam is ʼn moskeehoof, terwyl ʼn gatiep sy assistent is en ʼn bilaal (of muezzin/muedzin) die moskeebeampte is wat uit die minaret die gebedstye afroep. ʼn Kalief is histories die wêreldlike hoof van die Soennitiese Moesliems. (Bron: VAW; WAT)
Sien ook die bladsy Twyfelwoorde (mits vs tensy).
Idioom: Iemand van die egte ........ .


11 % (afgerond)stempel 
79 % (afgerond)stoffasie
4 % (afgerond)mondering
6 % (afgerond)bloed

Die idioom "iemand van die egte stempel" beteken 'iemand met 'n karaktervaste eienskap.
Bron: Spreekwoorde - Anton Prinsloo
Sien ook die bladsy Idiome, spreuke en spreekwoorde.
Die plaaslike hoërskool hou volgende week 'n ........ .


7 % (afgerond)oop dag of ope dag
18 % (afgerond)slegs ope dag
3 % (afgerond)slegs oopdag
73 % (afgerond)opedag of ope dag 

Byvoeglike naamwoorde (soos “oop” of “warm”) word gewoonlik los van selfstandige naamwoorde (soos “skool” of “kos”) geskryf. Wanneer betekenisverdigting egter plaasgevind het (dit wil sê as die begrip ʼn spesifieke betekenis kry), vorm die twee begrippe ʼn eenheid en word hulle vas geskryf. Volgens die 2017-AWS kan 'n mens egter "opedag" of "ope dag" skryf.
Sien ook die bladsy Betekenisverdigting.
Dit reën nou al drie dae aaneen.
Die woordsoort van "aaneen" in bostaande sin 'n ........


26 % (afgerond)bywoord van tyd
1 % (afgerond)bywoord van natuur
19 % (afgerond)bywoord van modaliteit
54 % (afgerond)bywoord van wyse 

Bywoorde beskryf die adjektief of die werkwoord in 'n sin. Daar is verskillende soorte bywoorde, byvoorbeeld bywoord van wyse - "aaneen", bywoord van tyd - "môre", bywoord van graad - "besonder" en bywoord van modaliteit - "dalk".
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
TOTAALRESULTAAT:
57% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties