Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 29-08-2019 (vlak 3)vorige toets 29 AUG volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 29-08-2019 só ingevul:Jan en Marike het albei droombeelde van 'n toekoms saam, maar hulle onderskeie ........ verskil hemelsbreed van mekaar.


18 % (afgerond)utopië
5 % (afgerond)utopies
9 % (afgerond)utopiëe
68 % (afgerond)utopieë 

Wanneer 'n woord reeds op 'n "e" eindig (soos "utopie") en sy meervoud deur die toevoeging van 'n "-e" gevorm word, kry daardie "-e" 'n deelteken.
Sien ook die bladsy Meervoudsvorme.
Belgrado is die hoofstad van ........ .


86 % (afgerond)Serwië 
9 % (afgerond)Serbië
2 % (afgerond)Servia
2 % (afgerond)Serbia

Onder die invloed van Engels word "Serwië" dikwels verkeerdelik as "Serbië" uitgespreek. Hierdie klankverwarring word verder aangehelp deurdat beide die klanke [v] en [b] stemhebbend is en so te sê op dieselfde plek in die mond voortgebring word ([v] labio-dentaal en [b] bilabiaal). Hulle verskil slegs beduidend t.o.v. wyse van artikulasie, deurdat [v] 'n frikatief en [b] 'n eksplosief is.
Sien ook die bladsy Klankverwarring.
Kan ek asseblief ’n ........ kry?


86 % (afgerond)kaas-en-ham-toebroodjie 
8 % (afgerond)kaas- en ham toebroodjie
6 % (afgerond)kaas- en ham- toebroodjie

Indien ʼn woordgroep van drie of meer woorde ("kaas", "en" en "ham") wat op sigself nie gekoppel word nie, in ʼn samestelling optree saam met ʼn bykomende woord of woorde ("toebroodjie"), word koppeltekens tussen al die samestellende dele van die oorspronklike woordgroep geskryf en word die bykomende woord met of sonder ʼn koppelteken vas aan die res geskryf (AWS 12.21).
Sien ook die bladsy Koppeltekens.
As jy skielik ʼn helder streep in die naglug sien, is dit moontlik ʼn ........ wat na die aarde toe val.


64 % (afgerond)meteoriet
1 % (afgerond)meteoriede
4 % (afgerond)meteoroïed
30 % (afgerond)meteoor 

Die woord "meteoor" verwys na 'n klein hemelliggaam oftewel "meteoroïed" wat reeds die aarde se atmosfeer binnegedring het. 'n Ander benaming vir 'n "meteoor" is "'n vallende of verskietende ster". Die woord "meteoriet" verwys na 'n rotsagtige voorwerp wat uit die oorblyfsels van 'n meteoroïed bestaan wat na die aarde geval het.
(Bron: Skryf Afrikaans A to Z)
Sien ook die bladsy Twyfelwoorde (mits vs tensy).
TOTAALRESULTAAT:
68% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties