Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 22-05-2020 (vlak 2)vorige toets 22 MEI Geen volgende toets beskikbaar nie
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 22-05-2020 só ingevul:Die een ........ van hierdie werk is om elke oggend in die verkeer vas te sit.


1 % (afgerond)naadeel
ná-deel
98 % (afgerond)nadeel 
1 % (afgerond) na deel

In oop lettergrepe word die vokale "a", "e", "o" en "u" ("nadeel") nie verdubbel nie (AWS 16.2).
Sien ook die bladsy Lang/kort vokale.
Sy wil nou allerlei veranderings aan die opvoering voorstel, maar dis ongelukkig ........ ná die maal.


22 % (afgerond)mostert
3 % (afgerond)whisky of whiskey
3 % (afgerond)sout
73 % (afgerond)mosterd 

Die idioom "mosterd na die maal" beteken 'te laat wees'.
Let daarop dat "mosterd" met 'n "d" gespel word. Die van "Mostert" word wel met 'n "t" gespel.
(Bron: HAT6)
Sien ook die bladsy Idiome, spreuke en spreekwoorde.
Daar is ........ 'n marathonwedloop in ons dorp.


1 % (afgerond)Saterdag-oggend
59 % (afgerond)Saterdagoggend
6 % (afgerond)Saterdag oggend
33 % (afgerond)Saterdagoggend of Saterdag-oggend 

Eienaamverbindings as soortnaam of massanaamwoord waarin die eienaam as eerste lid optree, word slegs vas geskryf, met of sonder 'n koppelteken.
Sien ook die bladsy Eienaamsamestellings.
Die ........ van "Kennis van die Aand" deur André P. Brink is destyds deur die Sensuurraad verbied.


3 % (afgerond)publiekasie
97 % (afgerond)publikasie 
publikaasie
publiekkasie

Soms word woorde van vreemde herkoms net gedeeltelik verafrikaans, byvoorbeeld “publikasie”, “hidroulies” en “kwadrupleeg”.
Die woord "publikasie" kom van die Latynse "publicare" wat 'openbaar maak' beteken.
Sien ook die bladsy Tussenklas.
TOTAALRESULTAAT:
75% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties