Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 17-09-2019 (vlak 2)vorige toets 17 SEP volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 17-09-2019 só ingevul:'n Hotelkamer is baie ........ as 'n tent as 'n mens met vakansie is.


6 % (afgerond)meer geriefliker
die gerieflik
1 % (afgerond)mees gerieflik
93 % (afgerond)geriefliker 

Trappe van vergelyking volg gewoonlik ’n gevestigde patroon: Daar is die stellende trap, byvoorbeeld “gerieflik”, die vergrotende trap, byvoorbeeld “geriefliker” en die oortreffende trap, byvoorbeeld “die gerieflikste”.
Sien ook die bladsy Trappe van vergelyking.
Die boek lê ........ die klavier.


2 % (afgerond)boöp
5 % (afgerond)bo op
36 % (afgerond)bo-op
56 % (afgerond)bo-op of bo op 

As 'n opeenvolging van dieselfde of verskillende vokaalletters tussen die dele van samestellings meebring dat die woord verkeerd gelees kan word, word 'n koppelteken tussen die dele geplaas. As "bo-op" as voorsetsel gebruik word, kan dit ook as "bo op" geskryf word. As bywoord word dit slegs met 'n koppelteken vas geskryf.
Sien ook die bladsy Vokaalopeenhoping.
Autshumato was ook bekend as ........ .


83 % (afgerond)Herrie die Strandloper 
herrie die strandloper
3 % (afgerond)Herrie Die Strandloper
14 % (afgerond)Herrie die strandloper

Aan sommige name word 'n bepaling toegevoeg wat deel van die naam van die betrokke persoon word; dit word 'n toenaam genoem. In so 'n geval begin die hoofdele van die toenaam (byvoorbeeld telwoorde of byvoeglike naamwoorde, maar nie lidwoorde nie) met 'n hoofletter.
Sien ook die bladsy Slegs hoofletter.
Plaas die deeg in ʼn bak en laat dit rys tot dubbel die ........ .vollumme
1 % (afgerond)vollume
98 % (afgerond)volume 
1 % (afgerond)volumme

Soms word woorde van vreemde herkoms net gedeeltelik verafrikaans, byvoorbeeld “volume”, “hidroulies” en “kwadrupleeg”.
Die woord "volume" kom van die Latyn "volumen" wat 'rol' beteken.
Sien ook die bladsy Tussenklas.
TOTAALRESULTAAT:
82% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties