Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 22-01-2020 (vlak 3)vorige toets 22 JAN Geen volgende toets beskikbaar nie
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 22-01-2020 só ingevul:Haar ........ gaan haar nog in die tronk laat beland!


12 % (afgerond)bedriëery
bedrieery
88 % (afgerond)bedrieëry 
bedrie-ery

Die funksie van 'n deelteken is om aan te dui dat twee vokale wat na mekaar volg nie as 'n diftong uitgespreek moet word nie, maar wel as twee verskillende klinkers. 'n Mens sou dus kon sê 'n deelteken verleen 'n ekstra lettergreep aan 'n woord.
Sien ook die bladsy Deelteken.
Die ........ is besig om die bedryf lam te lê.


4 % (afgerond)drie week staking
72 % (afgerond)drieweekstaking 
20 % (afgerond)drie weke staking
4 % (afgerond)drieweekse staking

Samestellende samestellings word vas geskryf en bestaan tipies uit ʼn woordgroep (telwoord "drie" + selfstandige naamwoord "week") en ʼn selfstandige naamwoord "staking".
Sien ook die bladsy Samestellende samestellings.
Henk van Woerden vertel die verhaal van Dimitri Tsafendas in " ........ ".


12 % (afgerond)slegs Doemein Van Glas
15 % (afgerond)slegs Domein van glas
1 % (afgerond)slegs domein van glas
72 % (afgerond)Domein van Glas of Domein van glas 

Die hoofwoorde van 'n publikasietitel kan met 'n hoofletter of 'n kleinletter begin.
Sien ook die bladsy Hoof- of kleinletter.
Idioom: Dit laat sy ........ kook.


koffie
1 % (afgerond)gal
water
99 % (afgerond)bloed 

Hierdie idioom beteken 'dit maak hom baie kwaad'.
Sien ook die bladsy Idiome, spreuke en spreekwoorde.
TOTAALRESULTAAT:
83% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties