Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 10-12-2019 (vlak 3)vorige toets 10 DES Geen volgende toets beskikbaar nie
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 10-12-2019 só ingevul:Ena Jansen het repliek gelewer op die ........ in die akademiese joernaal.


1 % (afgerond)artiekel
99 % (afgerond)artikel 
artikil
artiekil

Die klank [Ə] word deur "e" weergegee in onbeklemtoonde lettergrepe.
Sien ook die bladsy Klankverwarring.
Die bank het my huis ........ .


60 % (afgerond)herwaardeer of geherwaardeer 
8 % (afgerond)herwaardeer of hergewaardeer
30 % (afgerond)herwaardeer
2 % (afgerond)hergewaardeer

Woorde wat met "her-" begin neem nie gewoonlik 'n "ge-" in die verlede tyd nie. Daar is egter 'n paar uitsonderings wat naas die basisvorm ook "ge-" in die verlede tyd kan neem, soos "herwaardeer" of "geherwaardeer", "hereksamineer" of "gehereksamineer", en "herdefinieer" of "geherdefinieer".
Sien ook die bladsy Verlede tyd.
Sir Anthony Hopkins en Catherine Zeta-Jones is twee van die bekendste ........ van ons tyd.


30 % (afgerond)Wallisers
64 % (afgerond)Walliesers 
6 % (afgerond)Wallisiërs
Wallisane

'n Inwoner of boorling van Wallis (Engels 'Wales') staan in Afrikaans bekend as 'n "Wallieser" en het "Walliese" gewoontes. In Engels vervul die woord "Welsh" die funksie van sowel die persoonsnaam as die byvoeglike naamwoord wanneer na mense of dinge verwys word wat betrekking het op hierdie Britse deelstaat.
Kyk ook: https://af.wikipedia.org/wiki/Wallis
Sien ook die bladsy Persoonsname.
Die Opposisie het die minister daarvan beskuldig dat hy ........ is teenoor mense van ander partye.


2 % (afgerond)bevooroordeelt
2 % (afgerond)bevooroordelend
96 % (afgerond)bevooroordeeld 
bevooroordelent

'n Mens sê iemand is "bevooroordeeld" en dit beteken ''n vooropgestelde mening oor iets of iemand hê'. Die woord "bevooroordelend" is waarskynlik kontaminasie van die woord "bevooroordeeld" en "veroordelend", byvoorbeeld 'n "veroordelende gesindheid teenoor buite-egtelike moeders hê".
(Bron: HAT)
Sien ook die bladsy Twyfelwoorde (mits vs tensy).
TOTAALRESULTAAT:
80% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties